BKL Energie Congres


Op 15 oktober organiseert Bedrijfskring Lelystad een BKL Energie Congres. Meer informatie over tijd, locatie en de mogelijkheid tot aanmelden volgt binnenkort, maar voor nu: save the date!

Energie Congres
Energietransitie, wettelijke kaders, energie inkoop… als ondernemer hoor je steeds meer over kansen, mogelijkheden en verplichtingen als het gaat om energie. Daarom heeft Bedrijfskring Lelystad besloten een ‘commissie Energie’ in het leven te roepen. Deze commissie bestaat uit BKL leden die deskundig zijn in dit gebied, aangevuld met deelname uit het bestuur. Zeer binnenkort vertelt het bestuur hier meer over via de website, nieuwsbrief en social kanalen.

In de eerste bijeenkomst van de commissie Energie is besloten om op 15 oktober 2019 een BKL Energie Congres te organiseren. 

De thema’s die tijdens het congres besproken worden, zijn:

  • Inkoop
  • Warmtetransitie
  • Energietransitie
  • Wettelijke kaders
  • Keten restenenergie

Tijdens het congres kunnen de aanwezige BKL leden zich via interactieve workshops rondom deze thema’s laten informeren. Wat houdt het thema in? Wat heb je er als ondernemer aan? Welke stappen moet je zetten om ermee aan de slag te gaan? Zoals gebruikelijk sluiten we af met een netwerkmoment.