Ledenpanel

Sinds begin 2013 heeft de BKL een ledenpanel. Dit panel vertegenwoordigt de leden en dient als klankbordgroep voor de directeur. De leden van het panel nemen 1 jaar deel aan het ledenpanel, maar er kan in overleg worden besloten om dit met een jaar te verlengen. 

Panel 2013: Jacqueline Ruikers, Tom Lansink, Patrick van Munsteren, Marcel Burger, Elwin Alberts, Bob Bennema

Panel 2014: Neeske Abrahamse, Robin Nijman, Gert Hardeman, Amber van Campen, Thierry de Jager

Panel 2015: Amber van Campen, Wilco de Valk, Thierry de Jager, Peter Moes, Neeske Abrahamse

Panel 2016: Linda van Kemenade, Joyce Oostweegel, Peter Moes, Neeske Abrahamse, Christian Snoek

Panel 2017: Joyce Oostweegel, Tessa Diependaal, Linda van Kemenade, Christian Snoek en Michael Top.