Lelystadse Uitdaging

De Lelystadse uitdaging daagt ondernemend Lelystad uit! 

De Lelystadse Uitdaging is de 50e Uitdaging in Nederland. Bedrijfskring Lelystad is mede-initiatiefnemer.

Samen bereiken we meer. De Lelystadse Uitdaging is de 'Sociale verbinder' tussen mensen, maatschappelijke organisaties uit de Lelystadse samenleving én het plaatselijke bedrijfsleven. De Lelystadse Uitdaging daagt maatschappelijk betrokken ondernemers uit om menskracht, materialen en middelen in te zetten voor de inwoners van onze stad. De voornaamste doelstelling is het verbeteren van de leefkwaliteit van inwoners van Lelystad.

De Lelystadse uitdaging: iets voor jou?

Gedurende het hele jaar worden er door de Lelystadse Uitdaging matches gerealiseerd en worden vraag en antwoord bij elkaar gebracht. Hoe werkt het precies en wat is de toegevoegde waarde voor bedrijven en maatschappelijke organisaties?

Voor bedrijven

De Lelystadse Uitdaging is er voor die bedrijven, die op sociaal gebied invulling willen geven aan maatschappelijk betrokken ondernemen. De Lelystadse Uitdaging biedt hiervoor tal van mogelijkheden.  Denk aan het inzetten van medewerkers of geld, het opstarten van projecten of het sponsoren ervan in natura. Maar ook het aanbieden van kennis en kunde behoort tot de mogelijkheden.

Hoe kan ik als bedrijf deelnemen?

Als bedrijf zijn er verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan de Lelystadse Uitdaging.

Bijvoorbeeld door:

  • Aanbieden van kennis/kunde of extra handen
  • Aanbieden van overtollig (kantoor)materiaal (die een tweede leven krijgen bij maatschappelijke organisaties)
  • Deelname in de Matchgroep
  • Deelname aan een specifiek project
  • Geven van financiële steun als founder, sponsor of vriend
  • Deelname aan de Beursvloer

Neem contact op met Simone Veldt (Manager Lelystadse Uitdaging) via 06 - 45556767 of ga naar www.lelystadseuitdaging.nl

Voor maatschappelijke organisaties

Voor maatschappelijke organisaties is de Lelystadse Uitdaging een fantastisch platform, dat kan helpen vragen te realiseren die blijven liggen. Bijvoorbeeld omdat ze te complex zijn, of door tijd- of geldgebrek lastig te realiseren. De Lelystadse Uitdaging helpt de vraag achter de vraag naar boven te halen. Want die blijkt vaak anders dan bedacht.

Hoe het werkt?

1. Indienen van een hulpvraag op de website

2. Behandeling aanvraag in Matchgroep

A) Eenvoudige vraag? Die pakken we direct op.

B) Grote(re) en complexe(re) vraag? Die bespreken we in de Matchgroepvergadering, die vier  per jaar plaats vindt. Mogelijk vragen we je een toelichting te geven.

3. Uitvoer van hulpvraag door bedrijf uit het netwerk van de Lelystadse Uitdaging

Hoe kan ik als maatschappelijke organisatie deelnemen?

Als maatschappelijke organisatie zijn er verschillende manieren om deel te nemen aan de Lelystadse Uitdaging. Bijvoorbeeld door:

  • Indienen van een aanvraag voor ondersteuning bij activiteiten, bijvoorbeeld een aanvraag in het kader van een speciale avond of project.
  • Indienen van een aanvraag bij één van onze vaste onderdelen zoals de Spullenbank of de Klussenbank.
  • Doorspelen van aangeboden materiaal naar andere stichtingen en/of verenigingen.
  • Deelname aan NLdoet of deelname aan de Beursvloer!

Maatschappelijke organisaties kunnen hun vraag (of aanbod) tot twee weken voorafgaand aan de Matchgroepbijeenkomsten indienen via info@lelystadseuitdaging.nl. De Matchgroepbijeenkomsten vinden vier keer per jaar plaats. De data staan vermeld op onze website.

Download hier de flyer van de Lelystadse Uitdaging.