Linsen Management & Advies

Extra informatie
Linsen Management & Advies biedt alle leden een gratis quickscan aan. 

Over de quickscan
Wil je inzage hebben over hoe jouw bedrijf is georganiseerd en waar er nog verbeteringen mogelijk zijn? Blijven de resultaten in de organisatie achter en wil je weten waar dat aan ligt? Linsen Managament & Advies helpt je graag bij het in kaart brengen van jouw mogelijk verbeterpotentieel!

Linsen Management & Advies werkt met een speciaal ontwikkeld managementmodel dat inzicht geeft in hoe ver je van een excellent ingerichte organisatie staat. Het model heeft tot doel bedrijven en organisaties te ondersteunen bij het vergroten van hun kwaliteit. Het is een beproefd model en wordt door tal van organisaties (profit en non-profit) gebruikt om de prestaties te verbeteren.

Het model bestaat uit 50 vragen op tien aandachtsgebieden; vijf organisatiegebieden, vier resultaatgebieden en één gebied voor continue verbetering, die bepalend zijn voor het succes van een organisatie. De organisatiegebieden gaan vooral over hoe de organisatie dient te zijn ingericht. De resultaatgebieden zijn de doelstellingen en prestaties die gekoppeld zijn aan de organisatie. Het laatste aandachtsgebied gaat over het zelflerend vermogen van een organisatie.

Aanpak
Afhankelijk van de insteek wordt een interview gehouden met de eindverantwoordelijke en/of medewerker van het primaire proces/werkvloer. Dit duurt maximaal één dagdeel met als eindresultaat een rapport met advies over jouw mogelijk verbeterpotentieel. 

Interesse? Neem direct contact op met Marc Linsen.