ViZi - Vrouwen in Zaken inspireren

Dit netwerk voor vrouwelijke ondernemers maakt onderdeel uit van de BKL en organiseert aanstaande jaar een aantal activiteiten.

Sinds begin 2020 gaat vrouwennetwerk Woman 2 Woman (W2W) verder onder de paraplu van Bedrijfskring Lelystad. De BKL is er voor alle Lelystadse ondernemers, maar in de praktijk zijn de meeste leden toch mannen. Met deze nieuwe damestafel hopen we dat ondernemers elkaar kunnen versterken waar nodig. BKL vindt het belangrijk dat kwaliteit en professionaliteit in een dergelijk netwerk voorop staat. En bovenal... zijn wij benieuwd of en in welke vorm er behoefte is aan een dergelijk netwerk onder onze vrouwelijke leden.

Met een enquête hebben we de behoefte voor een damestafel in kaart gebracht en gevraagd naar de gewenste vorm hiervoor. Hierop is postitief gereageerd en er is duidelijk vraag naar een speciaal platform voor vrouwelijke ondernemers. Vanaf 2021 gaan we daarom kwartaalbijeenkomsten organiseren. Als naam voor de damestafel is gekozen voor ViZi, wat staat voor 'Vrouwen in Zaken inspireren'.

De damestafel is voor vrouwelijke ondernemers met minimaal 5 medewerkers. Uitgangspunt is zakelijk en verdieping zoeken in ondernemerschap en werkgeverschap. In het eerste kwartaal van 2021 organiseren we de kickoff bijeenkomst waarbij we met elkaar de missie voor ViZi verder formuleren. Binnenkort meer!

Ben jij een vrouw en ondernemer of leidinggevende in een bedrijf met minimaal 5 medewerkers? Ben je lid van BKL en wil je meedoen? Mail dan naar sandrakamp@bedrijfskring.nl.