Commissie Airport op weg naar nieuwe fase

30/03/2015

De Bedrijfskring Lelystad heeft zich altijd krachtig ingezet voor de 
uitbreiding van de luchthaven Lelystad, aanvankelijk tot een business 
airport en later tot de twin airport van Schiphol. Na 20 jaar is 
eindelijk het definitieve positieve besluit gevallen!

Mensen als Elly Jonkman, Cor van de Adel, Max Wijnschenk en nog enkele 
BKL-leden hebben stevig gelobbyd om de status te verkrijgen die nu de 
Staatssecretaris aan de luchthaven Lelystad heeft gegeven. Diverse 
bestuurlijke beloftes en velerlei inspanningen brachten ons al vaker 
dichtbij een besluit, maar nu is het er! Door samenwerking met 
anderen, de vroegere Kamer van Koophandel, diverse commissies en 
platforms is de lobby geslaagd. Apart noem ik de inzet van veel 
individuele ondernemers die een pluim verdienen voor hun volharding in het geloof van de Luchthaven.

Met dit besluit kunnen we nu ook de commissie Airport ombuigen naar 
een volwaardige tak van de Bedrijfskring waaraan ondernemers van en 
rondom de Luchthaven deelnemen. Als voorzitter van de commissie 
Airport ga ik samen met de Luchthavendirectie op zoek naar de juiste 
personen om dit vervolg vorm te geven.

Nogmaals dank! Ook voor alle personen die niet met name genoemd zijn 
en die als ondernemers door 20 jaar vol te houden hebben laten zien 
wat de meerwaarde is van een Bedrijfskring!

Wij informeren u onder het kopje Luchthaven over alle toekomstige 
ontwikkelingen.

Jack schoone
Voorzitter commissie airport