Overleg gemeentebestuur

13/10/2015

7 oktober jl. voerden voorzitter Andries Greiner en directeur Irene Medema regulier overleg met de gemeente in de persoon van wethouder economische zaken, Jop Fackeldey.
De BKL vroeg naar de betrokkenheid van de gemeente bij de Floriade 2022 in Almere. De wethouder vertelde dat de gemeente in de oriënterende fase is. Een voordehandliggend thema lijkt water te zijn. Mw. Renée Geling is de contactambtenaar.

Een ander onderwerp betrof het economisch beleid, zoals dat vier jaar geleden is geformuleerd. In die periode zijn de omstandigheden fors veranderd, zodat het beleid allicht actualisering behoeft. Jop geeft aan dat het niet zo zeer nodig is voor de nota zelf, maar wel voor de uitwerking ervan op het gebied van de acquisitie. De BKL zal erbij betrokken worden.

De aanbesteding van de Luchthaven Lelystad komt in de fase waarin ook het Lelystadse bedrijfsleven meedoen. Andries en Irene melden dat de BKL-commissie Airportontwikkeling er volop mee bezig is en binnenkort een insidemeeting bij Vlint organiseert. Informatie volgt.
Vervolgens kwam het concept voor het Lelystad Akkoord aan de orde. Het is de doorvertaling van het landelijke akkoord dat VNO-NCW in het kader van de Participatiewet sloot: het 100.000-banenplan. De BKL gaat na wat haar bijdrage aan de realisering ervan kan zijn.
Ten slotte werden de zorgen gedeeld met betrekking tot het mogelijk voor een belangrijk deel verdwijnen van de rechtbank in Lelystad. De BKL steunt de protestactie van harte.

Het volgend regulier overleg is 25 november a.s. Elk BKL-lid kan onderwerpen op de agenda zetten via info@bedrijfskring.nl