Bedrijvengroep Maakindustrie

02/02/2016

Naar het voorbeeld van de Foodgroep wil de BKL graag een groep samenstellen van bedrijven die actief zijn in de maakindustrie. De bedoeling is drie a vier keer per jaar bijeen te komen, gecombineerd met een bedrijfsbezoek, om elkaar bij te praten over de ontwikkelingen van ieders bedrijf. En na te gaan of er raakvlakken zijn waaraan wederzijdse voordelen zijn te behalen.

Daarnaast krijgt het gemeentelijk en provinciaal beleid -  voor zover relevant – aandacht en onderwerpen als goede vacaturevervulling en de participatiewet. En uiteraard alles wat spontaan aan bod komt tijdens de bijeenkomst. De BKL zal de bijeenkomsten ondersteunen met uitnodigingen, een agenda etc.

Informatie en aanmelden graag bij Andries Greiner, a.l.greiner@chello.nl, tel. 0618304010.