Verslag van de kennissessie en Meeting Point bij Syscon

29/02/2016

Afgelopen donderdag 18 februari 2016 kregen BKL leden voorafgaand aan het maandelijkse BKL Meeting Point de mogelijkheid zich uitgebreid te informeren over de aangescherpte privacywetgeving, ook wel bekend als de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Maarten IJssel - directeur/eigenaar van Syscon lichtte de belangrijkste elementen van deze wet toe, welke verantwoordelijkheden waar liggen en hoe Syscon als cloud service provider hier invulling aan geeft.

Tevens kwam aan bod wat bedrijven zelf kunnen én moeten doen om aan de richtlijnen te voldoen.

Zo wordt het wettelijk verplicht om datalekken te melden. De wet spreekt van een datalek wanneer persoonsgegevens verloren raken of onrechtmatig worden verwerkt. Onder onrechtmatige verwerking valt onder andere het aanpassen en/of veranderen van persoonsgegevens en onbevoegde toegang tot of afgifte daarvan. Een brede definitie. Het gaat dus niet alleen om een hacker die toegang verkrijgt tot persoonsgegevens, maar ook om het verlies van een USB-stick in de trein of zelfs het versturen van een mailing met adressen zichtbaar in het Aan:- of Cc-veld (in plaats van het afgeschermde Bcc:-veld).

Alle betrokken partijen worden geacht passende maatregelen te nemen om privacygevoelige data zo goed mogelijk te beschermen. Dit betreft niet alleen technologische maatregelen, maar zeker ook het scholen van bewuste medewerkers. Want hoe goed de beveiliging van de data ook is, de werknemer is een schakel die niet mag worden onderschat.

Tijdens het aansluitende BKL Meeting Point werd ruimschoots nagepraat over het thema. Onder de aanwezigen werd een Syscon cybersecurity scan verloot. Onder toeziend oog van notaris F.M. Koster kwam COVEBO uit Zeewolde als winnaar uit de bus.

Wij vonden het geweldig zoveel BKL leden te mogen informeren over wat er allemaal gaande is in ons vakgebied. De aangescherpte privacywetgeving zorgt voor toegenomen bewustzijn rondom de veiligheid van privacygevoelige gegevens en kennissessies als deze spelen daar een belangrijke rol in. Wij zijn de BKL dankbaar voor het platform en de leden voor de getoonde interesse.” aldus Ellen van Gaalen, marketing coördinator van Syscon.