Duurzaam ondernemen en de Floriade

10/03/2016

In de afgelopen maanden is door verschillende groepen van bedrijven binnen het directienetwerk Platform 036, waarin de BKL in de persoon van Ineke Mastenbroek is vertegenwoordigd, hard gewerkt aan een aantal Floriade onderwerpen.

3677799.JPG“Wij hebben goed gekeken in het bidbook naar wat er allemaal nodig is en zijn met elkaar aan de slag gegaan”, zegts Remco Hafkamp van Platform 036. “Wij willen niet wachten op traditionele aanbestedingstrajecten maar vanuit onze betrokkenheid bij de stad en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn wij alvast aan het werk gegaan.”

Een groep studenten heeft gekeken naar de bibliotheek van bomen en planten (arboretum) die op de Floriade moet komen. “Zij hebben met een frisse blik een aantal functies ontworpen die de bibliotheek voor het grote publiek aantrekkelijk moeten maken zoals een bosbioscoop en een uitleg door middel van hologrammen”, legt Hafkamp uit. “Voor de bruggen in het gebied is een uitwerking gemaakt waarbij vooral gekeken is hoe deze kunnen aansluiten op het onderhoud van de stad. Bijvoorbeeld door materiaal van oude bruggen uit de stad te gebruiken om nieuwe bruggen te bouwen, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet worden.”
Er is een voorstel gekomen om de bruggen in een publiek private samenwerking te realiseren waarbij het bedrijfsleven de eerste financiële investering op zich neemt.

Boulevard

Ook aan de boulevard om het terrein wordt gewerkt. Hafkamp: “Er is een visie op de invulling en de functionaliteit van de boulevard gemaakt waarin onder andere gekeken is hoe deze kan aansluiten bij de wensen van de stad zoals het behoud van het groene uitzicht op het gebied.”
Door de bouwers is gekeken naar de technische invulling en realisatie. “Kan de boulevard CO2-neutraal, bio-based en circulair gerealiseerd worden? Ja! Door bijvoorbeeld olifantengras in het gebied te kweken waarvan de vezels de basis vormen voor groen beton.” 
Ook in dit project is grote aandacht voor social return.
“Het zijn slechts een paar voorbeeldprojecten waar we mee bezig zijn”, stelt Hafkamp. “Werken aan de Floriade is niet alleen een commerciële activiteit maar vooral maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is op dit moment zoeken naar het evenwicht daartussen. Natuurlijk moeten de kosten gedekt worden. Tegelijkertijd willen we een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de reden waarvoor de Floriade naar Almere toe kwam, en dat is meerwaarde toevoegen aan de stad. Zaken die het bedrijfsleven daarbij op zich kan nemen zijn onder andere innovatie, groei, arbeidsmarktvraagstukken en de verstevigde samenwerking met het onderwijs in de stad.”