Overleg gemeentebestuur op 23 maart 2016

01/04/2016

Op woensdag 23 maart overlegden voorzitter Andries Greiner en directeur Irene Medema met wethouder Jop Fackeldey. Het betrof het tweemaandelijks vast overleg.

 Aan de orde kwamen:

  • De activiteiten van de BKL Werkgroep ten behoeve van de Voedselbank
  • De betekenis van de Nota Duurzaamheid voor de ondernemers
  • De ontwikkelingen met betrekking tot Batavialand
  • De bijeenkomst die de commissie Airportontwikkeling van de BKL op 10 juni a.s. op de luchthaven organiseert over de aanbestedingen
  • De verkiezing Leerwerkbedrijf van het Jaar
  • De naamgeving van het bedrijventerrein Flevopoort
  • De BKL-commissie arbeidsmarktintermediairs in oprichting
  • Diverse aangelegenheden van en voor individuele ondernemers.

Het volgend overleg is gepland voor 18 mei a.s. BKL-leden kunnen onderwerpen agenderen  via info@bedrijfskring.nl. Meer informatie bij Andries Greiner, tel. 0618304010, a.l.greiner@chello.nl