Commissie arbeidsmarkt

13/05/2016

Op 4 mei zijn tien leden van de BKL, alle actief op het gebied van arbeidsbemiddeling, in het gebouw van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bijeengekomen om met elkaar van gedachten te wisselen over eventuele mogelijkheden voor samenwerking.

Het gaat o.a. om uitzendbureaus, het Werkbedrijf en het UWV. Het primaire doel is kennisuitwisseling. Naast een presentatie van Lelystadse economische actualiteiten en van het Lelystad Akkoord/de Participatiewet kwamen ideeën om meer met elkaar te doen aan de orde. De deelnemers waren enthousiast over deze eerste ontmoeting en een volgende is inmiddels gepland.