Luchthavenbijeenkomst uitgesteld naar september

19/05/2016

De luchthavenbijeenkomst die gepland stond voor 3 juni 2016 wordt verplaatst naar september 2016. De voorbereidingstijd is te kort gebleken. Daarbij komt dat door ziekte van een bestuurslid de capaciteit tijdelijk ontoereikend is. De BKL wil uiteraard een bijeenkomst organiseren die van toegevoegde waarde is. Nu kunnen we dat niet borgen. 

Alvorens wij tot dit besluit zijn gekomen hebben we overlegd met de aanbieders op de diverse percelen. Deze partijen hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de verplaatsing van de bijeenkomst en hebben begrip voor de situatie. Afgesproken is dat de overige leden van de commissie Airport blijvend contact houden met deze partijen gedurende de periode tot aan september 2016. De contacten verlopen op een goede wijze. Indien vanuit deze contacten zaken naar voren komen die van belang zijn om te melden dan berichten wij dit uiteraard via de nieuwsbrief en de site. 

Namens Commissie Luchthaven,

Wilt u tussentijds iets willen weten, dan kunt u de leden van de Commissie Luchthaven mailen. Dit zijn de leden van de commissie met hun mailadressen:

Erna Doedens (e.doedens@inspec.nl), Peter Schouten (pschouten@variobeveiliging.nl), Geert Jan Pastoor (gjpastoor@pastooraero.nl), Rien de Jong (riendejong@theopouw.nl), Wim Voerman (wim@w-voerman.nl), Gert Klein (g.klein@shieldsecurity.nl), Jack Schoone (Jack@JaLo-Interimsolutions.nl)