Coronavirus en bedrijfsleven in Lelystad

Veel BKL leden hebben geen specialisten in dienst die de vragen van de werkgever beantwoorden. Het BKL bestuur heeft daarom besloten om een vraag en antwoord rubriek in te richten voor coronagerelateerde vragen. Specialisten vanuit het eigen BKL netwerk, zoals advocaten, accountants en gezondheidsdiensten en daarbuiten zullen jullie vragen beantwoorden. Bedrijfskring Lelystad biedt daarmee een platform om van elkaars vragen (indien gewenst anoniem) kennis te nemen en besluiten te nemen.

Stel jouw vragen via sandrakamp@bedrijfskring.nl

 

Hieronder de vragen die BKL leden hebben gesteld t.a.v. het Coronavirus.

Financieel

Welke financieringsmogelijkheden zien jullie op dit moment voor een startup/scale-up?

Op 29 april zijn de mogelijkheden Corona-OverbruggingsLening (COL) of het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS) geopend.

Meer informatie vind je hier: https://www.horizonflevoland.nl/ruim-eur500-miljoen-aangevraagd-voor-overbruggingsfinanciering-innovatieve-bedrijven 

Bron: Horizon Flevoland

Welke uitstel mogelijkheden zijn er voor het betalen van energiebelasting?

Grootverbruikers van energie kunnen uitstel krijgen van het betalen van energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) over de maanden april, mei en juni van dit jaar. Dit maakte staatssecretaris Hans Vijlbrief bekend. Het uitstellen van het heffen van deze belastingen is onderdeel van een noodpakket aan maatregelen en is bedoeld om bedrijven die veel last van de coronacrisis hebben lucht te geven. Voorwaarde voor uitstel is dat uw aansluiting(en) per maand wordt afgerekend op werkelijk verbruik. Als u een maandelijks voorschot betaalt en op jaarbasis afrekent, kunt u geen gebruikmaken van deze regeling. Uw energieleverancier informeert u hier deze week ook over. Let op: het gaat om uitstel en geen afstel. In oktober ontvangt u van uw leverancier een aanvullende factuur.

Zie ook www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/02/kamerbrief-uitstel-van-betaling-voor-ondernemers-g-rekeningen-uitstel-heffing-eb-ode

Bron: Bas Lavalaye, Energy Services, bas.lavalaye@e-s.eu. (Indien gewenst kan Energy Services kosteloos helpen bij de aanvraag richting leveranciers voor uitstel energiebelasting)

Welke economische maatregelen zijn er voor bedrijven en zzp'ers om door de coronacrisis te komen?

Het kabinet neemt verregaande maatregelen om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus te bestrijden. Een groot deel gaat naar werkgevers die hun personeel niet meer kunnen betalen, ook zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) krijgen financiële hulp. Hoeveel het kabinet precies voor het noodpakket uittrekt, is niet duidelijk. Voor de komende drie maanden gaat het om 10 tot 20 miljard euro.

Lees verder op www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

Al mijn boekingen worden tot Pasen opgezegd, kan ik wel mijn factuur sturen?

De eerste vraag is wat heb je afgesproken met je klant/opdrachtgever. Wat staat er in omtrent betalingen/niet nakomen van de overeenkomst. Als dit geregeld is in de algemene voorwaarden dan is het wel van belang dat de je klant deze heeft ontvangen/of heeft kunnen inzien bij het aangaan van de offerte/order. Dit is de formele insteek.

Een andere mogelijkheid is om in gesprek te gaan met je klant. Bijv. dat je wel nu een factuur stuurt, conform de overeenkomst, maar dat de relatie op termijn alsnog gebruik mag maken van de geboekte diensten (In de reisbranche gebruiken ze de corona-voucher die maximaal een jaar geldig is). Een andere mogelijkheid is dat je nu wel de gemaakte kosten in rekening brengt (incl. je eigen uren) en later de rest of een geheel nieuw offerte traject (grote kans dat je een deel van de werkzaamheden nogmaals moet uitvoeren als op een later moment alsnog wordt geboekt) opstart. Dit is de informele insteek, meer gericht op behoud van de relatie.

Bron: Claassen, Moolenbeek & Partners, ferdinand.zomerman@cmenp.nl

Mogelijk krijg ik betalingsproblemen door het Coronavirus? Is er uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers?

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen. Lees verder

Bron: Belastingdienst

Wat houdt de verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling in?

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden. De regeling is operationeel vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Lees verder www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-opengesteld

Ik heb een eenmanszaak (ik ben ZZP’er) en helaas is mijn agenda tot zeker na de zomer leeg geveegd. Nu las ik dat ZZP’ers bij de gemeente een bijstandsuitkering kunnen aanvragen, maar ik vind daar helemaal niets terug over op de website van de gemeente, dus ik weet niet zo goed waar ik me moet melden. Heeft BKL antwoord?

Het kabinet stelt als een van de te nemen maatregelen om bedrijven overeind te houden een tijdelijke, versoepelde regeling in die zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers, ondersteunt. Het gaat om een tijdelijke voorziening voor drie maanden. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. In Flevoland is de uitvoering neergelegd bij het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF). Deze ondernemers wordt gevraagd een online intakeformulier in te vullen. Dat kan via www.zelfstandigenloketflevoland.nl/overig/intakeformulier. Mochten er tijdens of na het invullen van het intakeformulier vragen zijn, dan kunnen ondernemers telefonisch contact opnemen met het ZLF op alle werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur onder nummer 0320-278111. Je kunt ook mailen naar zlf@lelystad.nl.

Bron: Jannie van den Berg, oprichter en manager van het Zelfstandigenloket Flevoland.

Kijk ook het eerdere nieuwsbericht over de tijdelijke voorziening voor ondernemers: https://www.bedrijfskring.nl/nieuws/bericht/2020-03-20-tijdelijke-voorziening-voor-ondernemers-die-schade-lijden-door-coronavirus

Ik heb begrepen dat bedrijven die van huis werken niet in aanmerking komen voor de euro 4000 overheidssteun klopt dit? Als ik bij de RVO mijn KVK nummer invoer kom ik niet in aanmerking. Ik heb een bedrijf in evenementenverzorging en wijn/bier proeverijen op locatie, daarna nog een 10 tal vrije brouwerijen waarbij ik voor hen de distributie verzorg. Dit ligt helemaal stil. Ik heb nu via de gemeente Lelystad de TOZO aanvraag gedaan is nu 2 weken onderweg,

Het klopt dat de TOGS-regeling voor vanuit huis werken niet geldt. De gedachte is dat veel thuiswerkers geen huisvestingskosten etc. maken. In de praktijk blijkt dat dit voor enkele ondernemers dit wel zo is. Wellicht wordt de regeling omtrent dit punt versoepeld. Goed de media/site RVO in de gaten houden. Het klopt dat de ondernemer voor de ondernemer de TOZO-regeling geldt naast de andere maatregelen zoals uitstel van betalingen etc. Bij diverse gemeenten, ook Lelystad, kun je uitstel van betaling aanvragen voor gemeentelijke belastingen etc.

Bron: Ferdinand Zomerman, Claassen, Moolenbeek & Partners

Juridisch

Ik kan mijn mensen niet aan het werk houden, heb ik recht op arbeidstijdverkorting?

Op 31 maart is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor werkbehoud (NOW) gepresenteerd met daarbij de voorwaarden. Vanaf maandag 6 april kunnen ondernemers aanvragen indienen.

Via deze link vind je meer informatie over de NOW-regeling.  

Via deze link kun je veel gestelde vragen over de NOW terug vinden.

Enkele highlights:

 • Toeslag is maximaal 90% van sociaal loon plus 30% voor vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies
 • Maximum van € 9.538 loon per medewerker
 • Ook voor flexibele contracten
 • Cijfers over 2019 zijn leidend. Waarbij omzet verlies wordt gerekend over 3 aaneengesloten maanden in 2019
 • Deze 3 maanden mogen starten in maart, april of mei
 • Tip: Neem de komende dagen de tijd om de gevolgen van deze regeling voor je bedrijf in kaart te brengen. Kijk daarbij ook na wat de consequenties zijn voor je bedrijf nadat de regeling is afgelopen.
 • Sterke groeibedrijven en starters lijken met bovenstaande uitgangspunten te worden benadeeld
 • Omzet verlies wordt berekend op concern niveau, dus al 1 werkmaatschappij het slecht doet en de ander goed en omzet daalt in totaal minder dan 20% dan geen compensatie via de NOW.

Daarbij nog de volgende tips (voor bovenstaande NOW regeling maar ook voor eventueel toekomstige schadeclaims):

 1. Leg alle afspraken die worden afgezegd, ook per e-mail, vast. Zorg dat je de offertes erbij voegt en de urenstaat voor onderhanden werk en dergelijke;
 2. Houd een logboekje bij waarin je afgezegde afspraken noteert;
 3. Kosten die gemaakt zijn en investeringen die nu waardeloos zijn goed beschrijven, zoals inkoop van bederfelijke goederen etc.;
 4. Registreer kosten die je maakt om schade te beperken bijvoorbeeld als je productieprocessen stil moet leggen, je accountant/adviseur extra in moet schakelen, extra vervoer belteams etc.
 5. Registreer extra kosten die je moet maken om mensen te faciliteren om thuis te werken;
 6. Maak in je boekhouding een aparte categorie aan in je sub-administratie waardoor je dit later makkelijk kunt terugvinden.

Bron: Claassen, Moolenbeek & Partners, ferdinand.zomerman@cmenp.nl

Wanneer is het verstandig om werktijdverkorting aan te vragen voor werknemers? En kan werktijdverkorting worden aangevraagd voor personeel dat thuis moet blijven omdat de school van hun kinderen sluit wegens Coronavirus en zij voor hun kinderen thuis moeten blijven?

Het coronavirus houdt heel Nederland in zijn greep en kent inmiddels ook vergaande economische gevolgen. Tijdens een speciale persconferentie heeft het kabinet op 17 maart 2020, als onderdeel van een groot noodpakket, verschillende maatregelen aangekondigd om werkgevers, werknemers en zzp’ers deze lastige en onzekere tijd door te helpen. Eerder berichtten wij hier al over enkele arbeidsrechtelijke kanten van de corona-crisis. De ontwikkelingen gaan hard. Die maken dat de eerdere berichtgeving over de werktijdverkorting inmiddels door een nieuwe realiteit zijn ingehaald. Gemiddeld werden er – voor de corona-crisis –  namelijk zo’n 200 werktijdverkortings-aanvragen per jaar ingediend. In de afgelopen paar dagen zijn dat er ruim 78.000 (!) geweest. Omdat de uitvoering van de regeling daardoor onwerkbaar werd, is besloten om de werktijdverkortingsregeling per direct in te trekken. Daar kan dus geen beroep meer op worden gedaan. Tegelijkertijd is een nieuwe regeling aangekondigd: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (“NOW”). Deze regeling zorgt voor een financiële tegemoetkoming voor werkgevers en moet sneller uit te voeren zijn dan de werktijdverkortingsregeling. Een werkgever kan gebruikmaken van de regeling als hij een omzetverlies van ten minste 20% verwacht. Voor een periode van drie maanden kan dan een tegemoetkoming van de loonkosten worden aangevraagd bij het UWV. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van het omzetverlies en is maximaal 90% van de loonsom. Gebruik van de regeling is op basis van twee voorwaarden:

 1. Werkgever moet het personeel 100% van het loon doorbetalen;
 2. Gedurende de periode dat de tegemoetkoming wordt ontvangen mag er geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen plaatsvinden.

De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 en is daarmee ruimer dan de werktijdverkortingsregeling (die ging uit van de dag van indiening). De periode voor tegemoetkoming is drie maanden en kan éénmaal worden verlengd. Heeft u al een aanvraag gedaan volgens de oude regeling, dan wordt die automatisch omgezet in een aanvraag op grond van de nieuwe regeling. Wel zal aanvullende informatie opgevraagd bij u worden opgevraagd, zodra de aanvragen in behandeling worden genomen. Het kabinet heeft voorts aangegeven dat het UWV op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80%) zal verstrekken. Achteraf wordt dan vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV werken momenteel hard aan de (praktische) uitvoering van de regeling. Het is nog niet bekend wanneer de regeling feitelijk van start gaat en nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend. Zodra er meer bekend is, zullen we u nader berichten.

Bron: Okkerse & Schop advocaten https://okkerse-schop.nl/kennis/now/

Gezondheid

Moet ik mijn klanten nog wel in mijn bedrijf toelaten?

Het advies is vooral om in geval van onvermijdelijk klantcontact in elk geval anderhalve meter afstand te bewaren, geen handen te schudden etc. Verder is het van groot belang zoveel mogelijk de hygiëne in acht te nemen en te zorgen voor regelmatige desinfectie van omgeving en gepaste afstand bewaren. Als ondernemer doe je er goed aan om jouw klantenkring zoveel te informeren over de aanbevelingen van het RIVM en aan te spreken op eigen verantwoordelijkheid en hygiëne. Dus, bij voorkeur ook adviseren om de komende tijd niet langs te komen maar wellicht via website/telefonisch contact te hebben. De volgende maatregelen kunnen mogelijk zijn:

 • Op diverse plekken handpompjes met desinfectiemiddel plaatsen, zodat je regelmatig je handen kunt reinigen. Voor bezoekers en klanten.
 • Dito voor schoonmaakdoekjes, zodat werknemers regelmatig hun werkplek kunnen reinigen.
 • In de toiletruimtes een handenwassenprotocol ophangen. Volg deze instructie nauwkeurig op. En zorg ervoor dat als je je handen hebt afgedroogd, de handdoekrol naar beneden trekt voor de volgende collega. Deze begint dan met een schoon droog stuk handdoek.
 • In de wc’s papieren handdoekjes neerleggen. Was na je wc-bezoek eerst goed je handen en droog ze af. Dat kan met de katoenen handdoekrol of met een papieren handdoekje. Maak daarna de kraan schoon en droog met een papieren handdoekje.
 • (Tijdelijk) prullenbakjes van de werkplekken naar de wc’s verplaatsen. Hierin kun je de papieren handdoekjes weggooien. Gooi de papieren handdoekjes niet in de wc, dit veroorzaakt verstoppingen.
 • Bij de balies de bezoekers erop attenderen dat er tijdelijk geen handen geven worden
 • Bij de receptie of balie tijdelijk pennen verstrekken, zodat medewerkers hun eigen pen niet hoeven af te staan aan bezoekers voor het tekenen van documenten.
 • De werkplekken met desinfectiemiddel schoonmaken.
 • Deurknoppen, liftknoppen, trapleuningen en kranen regelmatig (-er) schoonmaken.
 • Teksten en afbeeldingen van het RIVM over de hygiënemaatregelen ophangen.

Een productiemedewerker is licht verkouden, moet ik hem naar huis sturen?

Heeft uw medewerker verkoudheidsklachten of koorts, laat uw medewerker dan:

 • Thuis blijven
 • Contact beperken met anderen
 • Telefonisch contact opnemen met de huisarts als de klachten toenemen. 

Zie de website van het RIVM voor de meest recente lijst van besmettingsgebieden.

Bron: RIVM

Een gezinslid van een medewerker heeft koorts, moet de medewerker thuisblijven?

Ja, sinds 23 maart geldt dat als iemand in het gezin koorts heeft, alle gezinsleden thuis moeten blijven. Zie de aangescherpte maatregelen hieronder.

Bron: RIVM

 

Ik heb een kleine sportschool waar we veel personal training doen. Is het nu wel of niet toegestaan met maximaal 2 cliënten (of anders 1 cliënt) te trainen? In onze sportschool is meer dan genoeg ruimte en veiligheid voor twee personen. Ik vraag dit omdat er op kantoren ook gewerkt wordt en daar zitten vaak meer mensen.

NL Actief (de branchevereniging van de erkende en ondernemende sport- en beweegbedrijven in Nederland) meldt als volgt: “Volgens ons gaat de sluiting van de fitness over de panden om samenscholing van mensen te voorkomen. Mensen mogen wel buiten komen maar moeten het (sociale) contacten tot een minimum beperken. Trainers moeten zich tegelijkertijd bewust zijn van de ernst van de situatie en het maatschappelijk belang van het absoluut verminderen van sociale contacten. We geven daarom het dwingend advies om ook geen 1 op 1 sessie en al helemaal geen small group training en/of bootcamps te organiseren." www.nlactief.nl/actueel/maatregelen-en-informatie-over-het-coronavirus

Daarnaast meld de Rijksoverheid dat er in ieder geval tot 28 april niet georganiseerd gesport mag worden. En als PT-er organiseer je sport. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/sport

Praktisch

Ondanks het feit dat het werk zich er voor leent, weet ik niet hoe het thuiswerken te realiseren. Wie kan mij adviseren?

BKL lid Syscon wil BKL leden gratis en vrijblijvend helpen en van advies voorzien om te kijken hoe dit wel te realiseren valt.  De eventuele maatregelen die genomen moeten worden, hoeven niet door Syscon worden uitgevoerd. Dit is volledig vrijblijvend advies.

Bron: Syscon, Maarten IJssel, mcm.ijssel@syscon.n

Thuiswerken, samenwerken in documenten, online meetings.. Zijn er nog meer tips?

BKL lid Cloudcarrier heeft de middelen en technologie in huis om bedrijven te voorzien van een volledig werkende thuiswerk-omgeving, inclusief een goede manier om bestanden te delen, samen te werken in documenten, en online meetings en presentaties te houden. Zij kunnen hun oplossing een maand lang geheel kosteloos aanbieden voor iedere organisatie die dat nodig heeft. Neem contact op met Max Kempers, max@cloudcarrier.nl

Hoe informeer ik mijn personeel op een heldere manier over aangepaste werkwijzen en processen in de organisatie?

Hier een voorbeeld van Tanis Food Tec hoe zij begin maart hun communicatie hebben ingezet richting hun personeel wat je mogelijk kunt gebruiken. Let wel: de maatregelen zijn per 23 maart aangescherpt.

 • We willen jullie met klem aangeven niet bij elkaar naar binnen te lopen en afstand van elkaar te bewaren (1.5 meter). Communicatie gaat middels e-mail of telefoon. En spreek elkaar hier ook op aan kortom waarborg je eigen ruimte. Ook de werkplaats is dicht voor iedereen die niet tot dat team behoort. We hebben de kantine gesloten, blijf in de pauze bij elkaar vandaan.  Laksheid nonchalance of grapjes worden niet geaccepteerd. We moeten samen voor elkaar zorgen, laten we dit serieus nemen.
 • Verder vragen wij ons schoonmaakbedrijf een tandje bij te zetten buiten werktijd om een hygiënische werkplek te kunnen waarborgen.
 • Eventuele bezoeken van externen gaan in overleg met je leidinggevende, We vragen je niet op eigen initiatief nu mensen hier uit te nodigen. 
 • Reizen zal in de eerstvolgende weken onmogelijk zijn. Bijna alle landen in de wereld laten geen bezoeken meer toe. Verkoop moet het dus nu doen met telefoneren, Skypen, e-mailen. Dit kan vanuit huis of op de zaak. De mogelijke problemen die ontstaan met de leverdata zullen door de verkoop en service met de afnemers worden besproken. Door onze klanten geregeld op de hoogte te houden, zullen ze hopelijk begrip hebben voor de situatie. Verkoop is ten alle tijden bereikbaar maar gaat in twee groepen werken een groep thuis en 1 groep op de zaak
 • De Managers hebben een Whatsapp groepen aangemaakt om zo makkelijk te kunnen samenwerken en iedereen op de hoogte te houden binnen de teams.
 • De wereld is even veranderd, Met ieders inzet kunnen we dit aan. We hopen op ieder van jullie te kunnen rekenen en als extra inspanning nodig is dat we dat dan ook samen doen.

 Bron: Peter Tanis, Commercial Director van Tanis Food Tec.

 

Over deze Q&A pagina

De vragen die al zijn binnengekomen zijn uitgezet bij ons netwerk van specialisten. Wij vermelden zo snel mogelijk de antwoorden erbij. Nieuwe vragen kunt u mailen naar Sandra Kamp: sandrakamp@bedrijfskring.nl. De BKL zal zich inspannen om de werkgevers vanuit hun eigen verantwoordelijkheid de juiste beslissingen te laten nemen. We moeten en zullen het samen doen!

RIVM

Bekijk voor meer vragen en antwoorden ook de informatie van het RIVM. Je kunt ook contact opnemen met het RIVM via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

Kamer van Koophandel Coronaloket

Ook kun je terecht bij de Kamer van Koophandel. Bij het KvK Coronaloket kun je vragen stellen over de impact van het Coronavirus op jouw bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering, personeel of regelingen. Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur.

Regelingen

Kijk hier voor een verzameling aan regelingen in het kader van Corona