Regelingen Corona

Externe overzichten regelingen

 

Hieronder vind je een overzicht van economische regelingen vanaf de start van corona. De meest recente berichten staan boven aan.

 

Overzicht steun- en herstelpakket

2 juni 2021

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom is er een steun- en herstelpakket met tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen. Hiermee helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig) ondernemers en biedt ondersteuning als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk bewegen. Lees meer

 

Stevige basis voor toekomst Lelystad

31 maart 2021

De gemeente Lelystad heeft een accountmanager aangesteld voor hulp aan ondernemers met vragen over de coronamaatregelen. De accountmanager kan ook helpen bij het oplossen van problemen of bij het uitwerken van ideeën. Lees meer

 

Steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt verruimd en verbreed

21 januari 2021

Ondernemers en werkenden krijgen voor langere tijd meer duidelijkheid over financiële ondersteuning. Economische groei wordt gestimuleerd en waar nodig worden mensen geholpen richting nieuw werk. Lees meer

 

Verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q4 2020) van start

25-11-2020

Alle mkb-ondernemers die in het laatste kwartaal van 2020 direct of indirect geraakt worden door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf woensdag 25 november 2020 om 12.00 uur een aanvraag doen voor de verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, de zogenoemde TVL Q4 2020. De regeling staat nu open voor alle sectoren en is aangevuld met een eenmalige subsidie voor verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden voor hun gemaakte voorraad- en aanpassingskosten. Alle informatie en handige links vind je in het volledige bericht op de website van de Rijksoverheid.

 

Voorwaarden en wijzigingen NOW 3 bekend

30-09-2020

De impact van de coronacrisis op de economie duurt voort. Het kabinet heeft daarom in augustus het steun- en herstelpakket aangekondigd dat vanaf 1 oktober geldt. Een van de maatregelen is de verlenging van de steunmaatregel NOW met negen maanden. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag een brief met wijzigingen en precieze randvoorwaarden van deze tegemoetkoming in de loonkosten in het nieuwe subsidietijdvak naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees alle details op de website van de Rijksoverheids 

 

Coronaregelingen voor ondernemers en werknemers vanaf 1 oktober 2020

28-08-2020

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Lees het volledige bericht en een overzicht van de Coronaregelingen voor ondernemers en werknemers vanaf 1 oktober 2020 op de website van Rijksoverheid.nl

 

Culturele sector krijgt extra ondersteuning

28-08-2020

Het kabinet trekt bovenop de algemene steunmaatregelen 482 miljoen euro extra uit voor de culturele sector. De culturele en creatieve sector kan ook een beroep doen op de algemene steunmaatregelen, zodat er naar verwachting ruim 700 miljoen beschikbaar is voor cultuur. De coronacrisis is nog niet voorbij. Culturele instellingen hebben het moeilijk. Het publiek kan nog niet in grote getalen ontvangen worden, veel voorstellingen zijn afgelast en veel makers zitten zonder werk. Tegelijkertijd lopen de kosten van veel bedrijven en zelfstandigen door. De steun van de afgelopen maanden wordt daarom doorgezet. Lees het volledige bericht op de website van Rijksoverheid.nl 

 

Belastinguitstel tot 1 januari, ruime terugbetalingsregeling voor ondernemers

28-08-2020

Ondernemers kunnen tot uiterlijk 1 oktober uitstel van belasting aanvragen of een verlenging van het uitstel aanvragen. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Op deze manier loopt het bedrag van belasting dat uiteindelijk terugbetaald moet worden, niet onnodig op. Het kabinet wil niet dat ondernemers alsnog in de knel komen bij het terugbetalen. Daarom komt er een ruime terugbetalingsregeling van twee jaar om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. Lees het volledige bericht op de website van Rijksoverheid.nl 

 

Negen maanden verlenging voor NOW

28-08-2020

De NOW, de regeling voor loonkostensubsidie, wordt vanaf 1 oktober met drie keer drie maanden verlengd. Met de verlenging van de NOW steunt het kabinet opnieuw voor langere periode bedrijven en banen die zwaar getroffen zijn. Door het tijdvak van negen maanden, krijgen ondernemers voor een langere periode helderheid, rust en tijd. Daardoor kunnen ze medewerkers die belangrijke kennis en kunde meebrengen voor het bedrijf behouden. En krijgen ze tijd om zich aan te passen aan de veranderde economie. Lees het volledige bericht op de website van Rijksoverheid.nl 

 

Tozo-uitkering voor zelfstandig ondernemers tot 1 juli 2021 verlengd

28-08-2020

Het kabinet heeft vandaag besloten om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) tot de zomer van 2021 te verlengen. De Tozo is onderdeel van het steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt dat de ministers en staatssecretarissen van Financiën, Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag hebben aangeboden aan de Tweede Kamer. ‘We bieden zelfstandig ondernemers die in zwaar weer verkeren zekerheid voor een langere periode en oriëntatie op een nieuwe toekomst’, aldus verantwoordelijk staatssecretaris Bas van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Tozo kent twee voorzieningen, aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De tijdelijke regeling is afgeleid van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Lees het volledige bericht op de website van Rijksoverheid.nl 

 

Coronaregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb-ondernemers gaat door tot in 2021

28-08-2020

Mkb’ers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen ook na 1 oktober 2020 weer de Tegemoetkoming voor Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Ondernemers in onder meer horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetverlies een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 90.000 per 3 maanden. Lees het volledige bericht op de website van Rijksoverheid.nl 

 

Sociaal pakket van 1,4 miljard biedt hulp bij baanverlies en schulden

28-08-2020

De coronacrisis raakt aan het werk en inkomen van veel Nederlanders. De economische recessie is voorlopig niet voorbij en naar bepaald werk zal de komende tijd mogelijk ook geen vraag meer zijn. Voor sommige mensen betekent dat dat ze moeten omschakelen en zich moeten om- en bijscholen zodat ze andere taken kunnen vervullen binnen het bedrijf waar ze werken. Andere mensen verliezen hun huidige baan en moeten zich voorbereiden op een verandering van werk. Tegelijkertijd zullen sommige mensen een periode van serieuze zorgen om hun financiële positie tegemoet gaan.

Lees het volledige bericht op de website van Rijksoverheid.nl 

 

Regelingen begin 2020

Coronavirus: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie 20 mei 2020

Lees het volledige nieuwsbericht op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/nieuws/2020/05/20/coronavirus-verlenging-en-uitbreiding-noodpakket-banen-en-economie

Overbruggingskrediet startups en scale-ups

Vanaf 29 april is het overbruggingskrediet gericht op startups en scale-ups beschikbaar. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.nl www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/25/coronavirus-overbruggingskrediet-gericht-op-startups-en-scale-ups-vanaf-29-april-beschikbaar

 

Tijdelijke voorziening voor ondernemers die schade lijden door coronavirus

Het kabinet stelt als een van de te nemen maatregelen om bedrijven overeind te houden een tijdelijke, versoepelde regeling in die zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, ondersteunt.  Het gaat om een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. In Flevoland is de uitvoering neergelegd bij het Zelfstandigenloket Flevoland. Het loket zal  aanvragen voor de nieuwe voorziening alvast wel innemen. Lees meer

 

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Op 17 maart heeft het kabinet besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Zie www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

 

Uitvoering Arbeidsvoorwaarden Wetgeving (UAW) over Werktijdverkorting

Bedrijven die door de virusuitbraak fors minder werkuren hebben en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de bestaande regeling voor werktijdverkorting. Hiervoor kunnen zij een aanvraag doen bij de UAW. Zie https://www.nieuwsszw.nl/vergunningsaanvragen-voor-werktijdverkorting-rondom-coronavirus/ voor de laatste stand van zaken.

 

WTV en Force Majeure

Werktijdverkorting en Force Majeure mogelijk voor opvangen gevolgen van coronavirus.

 

Bijstand voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente voert deze regeling uit en  beslist over het recht op ondersteuning en de hoogte van de uitkering. Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie of neem direct contact op met de eigen gemeente.

 

Noodmaatregel Overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Op 31 maart is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor werkbehoud (NOW) gepresenteerd met daarbij de voorwaarden. Vanaf maandag 6 april kunnen ondernemers aanvragen indienen.

Via deze link vind je meer informatie over de NOW-regeling.  

Via deze link kun je veel gestelde vragen over de NOW terug vinden.

Via deze link kun je een aanvraag doen in het kader van de NOW-regeling.

Enkele highlights:

  • Toeslag is maximaal 90% van sociaal loon plus 30% voor vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies
  • Maximum van € 9.538 loon per medewerker
  • Ook voor flexibele contracten
  • Cijfers over 2019 zijn leidend. Waarbij omzet verlies wordt gerekend over 3 aaneengesloten maanden in 2019
  • Deze 3 maanden mogen starten in maart, april of mei
  • Tip: Neem de komende dagen de tijd om de gevolgen van deze regeling voor je bedrijf in kaart te brengen. Kijk daarbij ook na wat de consequenties zijn voor je bedrijf nadat de regeling is afgelopen.
  • Sterke groeibedrijven en starters lijken met bovenstaande uitgangspunten te worden benadeeld
  • Omzet verlies wordt berekend op concern niveau, dus al 1 werkmaatschappij het slecht doet en de ander goed en omzet daalt in totaal minder dan 20% dan geen compensatie via de NOW.

Bron: Claassen, Moolenbeek & Partners, ferdinand.zomerman@cmenp.nl

 

Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit

Het kabinet heeft dinsdag 7 april aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) hebben dit vandaag in een Kamerbrief bekend gemaakt.

Lees het volledige bericht op www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/07/kabinet-breidt-ondersteuning-voor-ondernemers-vanwege-coronavirus-uit

 

Coronacalculator berekent hoe ondernemer door crisis komt

VNO-NCW en MKB-Nederland presenteren een nieuw corona-instrument voor ondernemers, dat onder meer berekent in hoeverre zij in aanmerking komen voor de overheidsmaatregelen en welke effecten die maatregelen hebben op hun financiële positie de komende periode.

Klik hier voor de Coronacalculator