MKBDoorgaan.nl

Kosteloze hulp voor ondernemers bij MKBDoorgaan.nl

“Het gaat best goed met mijn bedrijf, maar ….” Wat vult u hier in? Dat de bank uw plannen niet wil financieren? Dat u het lastig vindt om op de veranderende markt in te spelen? Dat uw klanten niet op tijd betalen?

Ook een gezond bedrijf kan te maken krijgen met -al dan niet financiële- problemen die het voortbestaan van het bedrijf bedreigen. Een oplossing vinden kost tijd en energie, maar vooral kennis om de juiste weg te bewandelen. Bij dat laatste kunnen de meeste ondernemers wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarvoor kunnen ze terecht bij MKBDoorgaan.nl; dankzij financiële steun van de gemeenten is dat in Flevoland kosteloos.

Linking pin
Als onafhankelijk stichting helpt MKBDoorgaan.nl de ondernemer bij het maken van een goede probleemanalyse, en vervolgens om de juiste weg naar de oplossing te vinden. MKBDoorgaan.nl werkt daarbij onafhankelijk samen met uiteenlopende deskundigen: van financiers tot juristen, en van schuldhulpverleners tot bedrijfsadviseurs. MKBDoorgaan.nl is de ‘linking pin’ en biedt een snelle verbinding tussen hulpvraag en praktische ondersteuning.

Direct aanvragen?
Aanmelden kan via www.mkbdoorgaan.nl. Na een uitgebreide telefonische intake volgt een persoonlijk gesprek met een van de bedrijfskundigen. Die bespreekt met u wat de kern van het probleem is, en welke partij hiervoor de best passende oplossing heeft. Vanzelfsprekend bepaalt u als ondernemer zelf of u die weg ook wilt inslaan, maar MKBDoorgaan.nl zorgt desgewenst voor een ‘warme overdracht’ zodat uw vraag efficiënt en snel kan worden opgepakt.

Over MKBDoorgaan.nl
MKBDoorgaan.nl is de portal voor mkb-bedrijven en zzp’ers die in (financiële) problemen zijn gekomen of dreigen te komen, maar wel een gezond toekomstperspectief hebben. MKBDoorgaan.nl is de linking pin die ondernemers helpt met kredietfaciliteiten en flankerende dienstverlening. Dankzij de steun van Instituut Gak, provincies en gemeenten is deze hulp kosteloos.

Meer informatie: www.mkbdoorgaan.nl.