Arbeidsmarkt

Veel van onze leden ervaren het niet kunnen krijgen van medewerkers als beperkende factoor voor hun groei. Met elkaar willen en kunnen we ervoor zorgen dat afgestudeerde scholieren en studenten in Lelystad een goede job vinden. Via allerlei media kunnen we onze leden nadrukkelijk positioneren als goede werkgevers. Daarnaast voeren wij campagnes om hen zichtbaar te laten zijn als werkgever, waarbij er een goede balans tussen werk/privé mogelijk is.

Eind 2022 heeft de BKL een arbeidscommissie geformeerd. Hoofddoel hiervan is het in kaart brengen van de knelpunten voor het oplossen van het ontstane tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten in alle sectoren van de Lelystadse samenleving.

Een task force, bestaande uit verschillende leden van de BKL is concreet aan de gang met het kennis delen en organiseren van activiteiten om met de knelpunten aan de gang te
gaan.

Bekijk hier de leden van de Commissie Arbeidsmarkt