Arbeidsmarkt

In het post corona tijdperk ligt het nog meer voor de hand om de inkomende en uitgaande pendel van werknemers in balans te brengen. Wanneer volgens verwachting minder mensen met het openbaar vervoer gaan reizen en de filetijden op zullen lopen, moeten we als werkgevers een aantrekkelijk alternatief zijn voor de uitgaande pendel. Voor het zichtbaar maken van vacatures moeten we veel herkenbaarder zijn met initiatieven als 0320werkt en onze plaatselijke arbeidsbemiddelaars en nieuwe initiatieven. Inzet van onze leden is hierbij essentieel.

Inhoudelijk verslag Arbeidsmarktconferentie 11 mei 2023

De arbeidsmarktcommissie heeft een aantal speerpunten om de arbeidsmarktsituatie in Lelystad te verbeteren. Om deze speerpunten concreter te maken en vervolgens doelen en verbeteracties te formuleren, organiseerde de BKL op 11 mei jl. de Arbeidsmarkt Conferentie. Tijdens deze bijeenkomst konden deelnemers samen aan de slag om dit gezamenlijke probleem aan te pakken. Onderdeel van het programma was een bijdrage van spreekster Kirsten de Roo, schrijfster van het boek 'Personeelstekort begint bij jezelf'. Ook werden de ervaringen van Lelystadse werkgevers besproken die met een enquête voorafgaand aan de conferentie waren verzameld. Hier volgt een inhoudelijk verslag van de bijeenkomst.

De bronnen van informatie uit de slides over onze stad zijn:

Arbeidsmarkt commissie

De krapte op de arbeidsmarkt is enorm. Veel ondernemers ervaren het niet kunnen krijgen van medewerkers als beperkende factor voor hun groei. Daarom besteden we ook dit aankomende verenigingsjaar aandacht aan dit thema, dat kun je lezen in ons jaarplan (download hier het vastgestelde jaarplan 2022-2023 van Bedrijfskring Lelystad). Een praktisch initiatief hierbij is de arbeidsmarkt commissie met BKL leden die expert zijn in de arbeidsmarktbranche. Van arbeidsbemiddelaars tot HR managers van grote organisaties.

Speerpunten van de commissie zijn om Lelystadse vacatures van leden bij elkaar te brengen en te kijken naar manieren om de inkomende en uitgaande pendel van werknemers in balans te brengen. Veel Lelystedelingen werken buiten onze stad, terwijl bedrijven staan te springen om goed personeel. Hoe brengen we deze bij elkaar?

Bekijk hier de leden van de Commissie Arbeidsmarkt

Vacaturebank BKL leden

Vooruitlopend op de commissie starten we met een proef voor zes maanden voor een vacature initiatief: wil jij als BKL lid jouw lokale vacatures op de BKL website plaatsen? Stuur deze dan door in een pdf bestand of directe link via sandrakamp@bedrijfskring.nl.

Zie hier de vacatures die er momenteel al door leden zijn bekend gemaakt.