Bestuur

Voorzitter 
Andries Greiner
Het Ravelijn 1, 8233 BR Lelystad
0320 - 286201
06 - 18304010
a.l.greiner@chello.nl

 

 


‘Als het nodig is verheffen we onze stem’
‘Flevoland heeft meer toekomst dan verleden. Dat vind ik een inspirerende gedachte. Flevoland is de provincie van de mogelijkheden. Als BKL grijpen we deze mogelijkheden aan. We verbinden, delen kennis, organiseren meer dan 30 activiteiten per jaar en als dat nodig is verheffen we onze stem.

De BKL is een vrijwilligersorganisatie. Alles bestuursleden en actieve leden zetten zich in hun vrije tijd in voor het collectieve belang. Mijn rol is ervoor zorgen dat de dynamiek in de groep goed blijft en dat we als vereniging zichtbaar zijn. Bovendien ben ik de dagelijkse gesprekspartner van onze directeur, Irene Medema. Een leuke, inspirerende en nuttige taak. ’

Andries Greiner is voorzitter van MKB Doorstart, oud ondernemer en voormalig gedeputeerde van Provincie Flevoland

______________________________________________________________________

Secretaris / voorzitter Cie BKL Trofee
Hans Blom, Okkerse & Schop Advocaten
Meenthoek 11, 8224 BS Lelystad
0320 - 289888
h.blom@okkerse-schop.nl

 

 

 

‘Met de BKL sta je sterker’
‘Jaarlijks reikt de BKL een BKL Trofee en een BKL Award uit. Ieder jaar zijn we als werkgroep verrast door de mooie bedrijven in onze stad en de gedrevenheid en passie waarmee de ondernemers hun dromen najagen. De nominaties en uitreiking van de prijzen houden de gemoederen ieder najaar weer bezig. Dat is leuk om te merken!

Dankzij de BKL bouw ik een informele band op met mijn zakelijke relaties. Door elkaar ook in een andere setting te spreken, geef je verdieping aan relaties. Daarnaast vind ik het van groot belang dat ondernemers zich gezamenlijk kunnen profileren. Met BKL sta je sterker.’

Hans Blom is advocaat arbeidsrecht en onderwijsrecht bij Okkerse & Schop Advocaten.

______________________________________________________________________

Penningmeester
Edwin Visser, MTH Accountants & Adviseurs
Middendreef 297, 8233 GT  Lelystad
06 - 44350838
e.visser@mth.nl

 

 

 

‘BKL is nuttig, leerzaam en gezellig’
‘Naast nuttig is de BKL ook erg leerzaam en gezellig. Er worden jaarlijks veel verschillende activiteiten georganiseerd; van masterclasses en een miljoenennotabijeenkomst tot gezamenlijke kart- en golfmiddagen. En niet te vergeten het BKL Gala in januari, het grootste en leukste gala van Flevoland.

Als penningmeester beheer ik de portemonnee van de vereniging. Ik stel onder andere de begroting en de jaarrekening op en verricht betalingen. Bij iedere uitgave stellen we onszelf de vraag: is dit in het belang van onze leden? De BKL is een betrokken ondernemersvereniging die de belangen van haar leden behartigt en ook oog heeft voor netwerken en fun.’

Edwin Visser is accountant bij MTH accountants & adviseurs.

______________________________________________________________________

Bestuurslid / Cie Luchthaven Lelystad
Jack Schoone, JaLo Interim Solutions BV
Kolkweg 20-27, 8243 PN  Lelystad
0320 - 263277
06 - 13512181
info@jalo-interimsolutions.nl

 

 


‘Inspringen op nieuwe kansen’
‘Ik ben namens de BKL nauw betrokken bij de ontwikkeling van Lelystad Airport. Ik praat mee aan de Alders- en Luchthaventafel en samen met anderen organiseer ik verschillende activiteiten voor onze leden. Ons doel? De ondernemers in Lelystad optimaal laten profiteren van de uitbreiding van de luchthaven.

De kracht van de BKL is dat we het samen doen. Samen springen we in op nieuwe kansen en samen komen we verder in onderhandelingen met de gemeente of provincie. De saamhorigheid is groot, zowel onder de leden als binnen het bestuur. We vullen elkaar aan.’

Jack Schoone is eigenaar van Jalo Interim Solutions.

______________________________________________________________________

Bestuurslid / portefeuille Economie en Infrastructuur
Andre Opdam, River Communications
Gaastmeerstraat 20, 8226 HV  Lelystad
06 - 19614981
andre.opdam@rivercommunications.nl

 

 

 

‘Samen optrekken is belangrijk’
‘Ik vind het waardevol verbindingen te leggen en te werken aan gezamenlijke doelen. Dit doe ik tijdens mijn werk, maar dit is ook mijn rol binnen de BKL. Ik houd me onder andere bezig met economie en duurzaamheid. Een fantastisch thema, waar veel winst voor onze leden in te behalen is.

Zo hebben we een initiatief gestart om zonnepanelen te plaatsen op bedrijfsdaken, waarbij voor de deelnemende bedrijven bestaande drempels zoals een lange terugverdientijd en veel ‘geregel’ worden weggenomen. Het project levert bovendien werkgelegenheid op. Het is belangrijk dat we als bedrijfsleven gezamenlijk optrekken, ook op het gebied van duurzaamheid.’

Andre Opdam is omgevingsmanager en betrokken bij infrastructuur en gebiedsrealisatie.

______________________________________________________________________

Bestuurslid / portefeuille Economie en Infrastructuur
Dennis Grimbergen, Grimbergen Beheer
Dakotaweg 11-g, 8218 NT Lelystad
06 - 44154304
dennisgr@cs.com

 

 

 

‘We mogen trots zijn op onze stad’
‘Lelystad is bescheiden. Kijk eens om je heen hoeveel mooie bedrijven we hier hebben en welke kansen (onder andere de uitbreiding van de luchthaven, Flevokust en de Markerwadden) er in het vooruitzicht liggen. We mogen hier best trots op zijn.

Ik houd me binnen de BKL onder andere bezig met onderwijs en de arbeidsmarkt. Bedrijven hebben behoefte aan gekwalificeerd personeel en hebben veel belang bij goed onderwijs in de regio. Door als ondernemer betrokken te zijn bij het onderwijsprogramma, zorg je ervoor dat de werknemers van de toekomst beschikken over de skills waar je behoefte aan hebt. Een van de belangrijkste pijlers van BKL is ook kennis delen. We gaan graag een stapje verder en delen ook relaties en business. Ik vind het heel leuk om als bestuurslid nieuwe ontwikkelingen aan te jagen. Daar krijg ik energie van!’

Dennis Grimbergen is bedrijfskundig adviseur.

______________________________________________________________________

Bestuurslid / portefeuille Bedrijven en Omgeving
Gert Klein, Shield Security & Services B.V.
Middendreef 293, 8233 GT  Lelystad
06 - 15582530
g.klein@shieldsecurity.nl

 

 

 

‘Positieve bijdrage leveren aan het ondernemersklimaat' 
‘Ik ben ondernemend, een verbinder en woon al jaren in Lelystad. Ik vind het leuk en inspirerend om een positieve bijdrage te leveren aan het ondernemersklimaat van onze stad. Het is liefdewerk oud papier, waar soms best veel tijd in gaat zitten. Maar dit doe ik graag!

Ik houd me binnen de BKL onder andere bezig met de Lelystadse bedrijventerreinen. Zijn de terreinen schoon, heel en veilig? Zijn er aanknopingspunten voor gezamenlijke inkooptrajecten? Hoe kunnen specifieke problemen aangepakt worden? Daarnaast ondersteun ik de commissie Airport in ontwikkeling. Ons uiteindelijk doel is dat Lelystadse bedrijven gaan profiteren van de ontwikkelingen van de luchthaven en hierin vervult de BKL een trekkersrol.’

Gert Klein is manager sales en operations bij Shield Security.

______________________________________________________________________

Algemeen bestuurslid
Marcel van Dongen, directeur Sportbedrijf Lelystad.
 

 

 

 

 

‘We zijn bereid te investeren in de stad’

De BKL is een vereniging van ondernemers die bereid zijn te investeren in hun stad. Ze steken niet alleen geld in hun omgeving, maar ook tijd en energie. Ze ontwikkelen initiatieven en samen bereiken ze meer dan alleen.

Binnen de BKL delen we onze kennis en behartigen we de gezamenlijke belangen. Ik vind het belangrijk en leuk om me samen met andere ondernemers en partners in te zetten om Lelystad als toeristische stad op de kaart te zetten. De sector groeit. Ondernemers die zich bezighouden met toerisme en vrijetijd binnen de BKL zoeken elkaar actief op en we hebben al mooie resultaten bereikt.’

Marcel van Dongen is directeur van Sportbedrijf Lelystad.

______________________________________________________________________

Directeur
Irene Medema, Dualhanded
Het Ravelijn 1, 8233 BR Lelystad
06 - 26408841
irenemedema@bedrijfskring.nl

 

 

 

‘Voor en door ondernemers’
‘Wat een dynamiek zit er in onze vereniging! We hebben rond de 400 actieve leden en dat is een serieus aantal waarmee we een interessant netwerk vormen.

Leden ontmoeten elkaar tijdens bedrijfsbezoeken, kennissessies en op netwerkbijeenkomsten. Het is belangrijk dat we kwalitatief goede ondernemers in ons netwerk aantrekken en weten te binden. Het is een kwestie van geven en nemen en het elkaar gunnen.  Ik ben trots op de aangesloten leden. We krijgen veel voor elkaar en er heerst een prettige sfeer.’

Irene Medema is eigenaar van Dualhanded.

______________________________________________________________________

Realisatie: verenigingenweb