Bestuur

Voorzitter Bedrijfskring Lelystad
Buck Jüch, B-Unltd BV 
Clearbeek 29, 8242 KG Lelystad
06 - 218 27 720
Buck@Bedrijfskring.nl  

‘Inzetten om bedrijven en organisaties te laten merken dat het voordeel heeft om in Lelystad actief te zijn’
'In 2007 heb ik mij als ondernemer in Lelystad gevestigd, ik herinner mij nog goed dat destijds de kennismaking met de BKL mij een zeer welkom gevoel gaf. Blijkbaar was ik in een stad terechtgekomen waar de onderlinge contacten tussen de ondernemers als een soort vanzelfsprekendheid wordt beschouwd. Iets waar Lelystad trots op is en hetgeen ons onderscheid van andere steden. Eigenlijk is Lelystad een groot dorp vermomd als stad. Die onderlinge contacten zijn er nog steeds en zijn van een openheid en gemak die mij nog steeds kunnen verbazen. Maar tegelijkertijd heb ik ook een verbazing over het beperkte effect, de toepasbaarheid van die contacten. Want wanneer en hoe vaak worden de contacten omgezet in daadwerkelijk voordeel voor de individuele ondernemer? Daar is nog verbetering te behalen. Naast de verbinding met de overheid en andere organisaties, de belangenbehartiging van de leden van de BKL zou ik mij daarom voornamelijk willen inzetten om alle aangesloten bedrijven en organisaties concreet te laten merken dat het voordeel heeft om in Lelystad actief te zijn. Hiermee kunnen we ons dan als totaal, met trots, naar buiten positioneren.'

Buck Jüch is eigenaar van de holding B-Unltd BV van waaruit hij zijn eigen werkzaamheden als ondernemer invult. 

______________________________________________________________________

Secretaris
Cathy Brocklebank, Okkerse & Schop Advocaten
Het Ravelijn 50, 8233 BR Lelystad
06 - 333 19 943
c.brocklebank@okkerse-schop.nl

‘Bijdragen aan de verbinding tussen ondernemers en de groei van ondernemend Lelystad’
'Als advocaat op de sectie intellectuele eigendom en privacy, werk ik veel samen met ondernemers. Ik ben regelmatig betrokken bij de ontwikkelingsfase van een dienst of product en uiteraard help ik bij de beantwoording van juridische vraagstukken. Daarnaast sta ik ondernemers bij in conflictsituaties. Omdat ik veel regionaal werk en in Lelystad woon, heb ik veel Flevolandse ondernemers leren kennen. Op natuurlijke wijze raak ik daardoor steeds meer betrokken bij ondernemend Lelystad. Lelystad heeft veel te bieden. Wij beschikken over creatieve en innovatieve ondernemers en tegelijkertijd zijn de benodigde faciliteiten aanwezig. Denk aan ruimte en goede bereikbaarheid. In onze stad zie ik veel potentie die verder kan worden benut, zowel door ondernemingen van binnen als van buiten de stad. Als bestuurslid wil ik bijdragen aan de verbinding tussen ondernemers en de groei van ondernemend Lelystad.'

Cathy Brocklebank is advocaat intellectuele eigendom en privacy bij Okkerse & Schop Advocaten.

______________________________________________________________________

Penningmeester
Wendy Knoppers, DK Accountants & Adviseurs

penningmeester@bedrijfskring.nl

‘Verbinden en versterken van ondernemers daar ga ik voor’ 
Vanuit mijn werk, partner & belastingadviseur bij DK accountants & adviseurs, zie en spreek ik veel ondernemers in Lelystad en omgeving. BKL is een van de grootse belangenbehartigers voor ondernemers in Lelystad, die combinatie sluit goed op elkaar aan. Als penningmeester wil ik echt een actieve rol op me nemen. Meedenken en netwerkbijeenkomsten bijwonen zijn voor mij hierin een belangrijk onderdeel. Verbinden en versterken van ondernemers daar ga ik voor! Ik kijk ernaar uit om de leden en de bestuursleden van BKL te leren kennen.'

Wendy Knoppers is partner & belastingadviseur bij DK accountants & adviseurs. 

______________________________________________________________________

Bestuurslid / voorzitter Cie BKL Trofee
Arnoud Booij, A.S.F. Fischer BV
Zilverstraat 1, 8211 AN Lelystad
0320 - 285610
arnoud@bedrijfskring.nl

‘Ondernemend Lelystad maakt mij trots, hun belangen moeten worden behartigd’
'
Met trots geboren en getogen in Lelystad. Lelystad maakt mij trots als ik kijk naar wat er in de afgelopen jaren is bereikt op het gebied van woningbouw, de kust en stadsontwikkelingen. Maar vooral ondernemend Lelystad maakt mij trots op deze stad. In mijn rol als lid van de commissie BKL Trofee en Award heb ik de afgelopen jaren reeds tientallen prachtige bedrijven in Lelystad mogen bezoeken. Elke keer ben ik weer verbaasd over wat voor bijzondere bedrijven er in Lelystad gevestigd zijn en wat een fantastische ondernemers ik tegen kom. Juist in deze tijden is het belang van samenwerkende ondernemers groter dan ooit. Want van ‘samen’ kun je leren en kunnen we de belangen van ondernemend Lelystad nog beter behartigen. Voor dat bedrijfsleven en hun belangen wil ik mij graag inzetten!'

Arnoud Booij is directeur/eigenaar van A.S.F. Fischer BV

______________________________________________________________________

Bestuurslid
Astrid Huitema, Délifrance Lelystad
Bolderweg 2, 8243 PZ Lelystad
0320 - 219988
astridhuitema@solcon.nl

‘Een andere groep aanspreken’
‘Na lang in de financiële wereld gewerkt te hebben, heb ik in 2011 samen met mijn man Dick een switch naar de horeca gemaakt: we openden Délifrance Lelystad. Direct bij de oprichting hebben we ons aangesloten bij Bedrijfskring Lelystad, vooral omdat we graag met andere ondernemers in contact wilden komen. Ik wil er als bestuurslid voor zorgen dat we als Bedrijfskring Lelystad niet alleen startende, nieuwe ondernemers iets bieden, maar óók de al jaren gevestigde ondernemers. Zodat we voor alle Lelystadse ondernemers van toegevoegde waarde zijn.’ 

Astrid Huitema is mede-eigenaar van Délifrance Lelystad.

______________________________________________________________________

Bestuurslid
Dennis Geerlings, Topfit Fysiotherapie
Botter 44 11, 8243 JE Lelystad
088-171 9000
info@topfit-fysiotherapie.nl

'BKL ten dienste zijn met opgedane kennis(sen)'
'In 2010 had Topfit de eer om de BKL Trofee te ontvangen. Nu 10 jaar later ga ik graag onderzoeken in hoeverre ik met mijn opgedane kennis (en kennissen in het bedrijfsleven) de BKL ten dienste kan zijn. Ik ga me hier zeker actief voor inzetten en hoop de komende maanden te zien op welk vlak mijn bijdrage het meest tot zijn recht komt.'

Dennis Geerling is (mede) eigenaar van Topfit Fysiotherapie

______________________________________________________________________

Directeur
Sandra Kamp, StiPinzicht
06 - 50579573
sandrakamp@bedrijfskring.nl

'BKL leden voorop'
'Ik ben met name benieuwd naar wat onze huidige leden van Bedrijfskring Lelystad vinden. Waarom heb je je ooit aangemeld als lid? Wat breng je andere leden en wat wil je van de organisatie terugkrijgen? Door hier antwoorden op te krijgen, kunnen we Bedrijfskring Lelystad nóg efficiënter inzetten en inrichten. Als dat bijvoorbeeld als gevolg heeft dat sommige evenementen misschien anders moeten worden aangepakt, of misschien zelfs wel kunnen vervallen, dan doen we dat.'

Sandra Kamp is eigenaar van StiPinzicht.

______________________________________________________________________

Ledenadministratie
Esther van Gelder
info@bedrijfskring.nl 

'Gezicht achter de mailbox'
Esther beheert de mailbox van Bedrijfskring Lelystad (info@bedrijfskring.nl), verwerkt aanmeldingen van nieuwe leden, mutaties en opzeggingen en verzorgt de facturatie. Ook is ze notuliste bij bestuursvergaderingen. 

______________________________________________________________________