Kennismaking met Hanne Buis

In april 2017 voerde Jack Schoone samen met voorzitter Andries Greiner een kennismakingsgesprek met de nieuwe luchthavendirecteur Hanne Buis. Samen met operationeel directeur Eric Lagerweij zal zij de komende tijd de luchthaven verder op de kaart zetten. Uit haar introductie werd duidelijk dat ze enthousiast is over haar nieuwe job en dat ze zich snel wil inwerken in de Flevolandse zakelijke netwerken. Dat begint uiteraard met de Bedrijfskring Lelystad!

Daarna en daarnaast schetsten het drietal de netwerkkaart van Flevoland, van de bedrijfskringen en VNO-NCW tot en met organisaties als de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland. Aansluitend kwamen de vele ontwikkelingen die er zijn in beeld. Op toeristisch gebied, qua woningbouw, landbouw, maar ook het plan voor het Nationaal Sport- en Evenementencentrum.

Hanne bleek al een goede visie te hebben om Lelystad op de kaart te helpen zetten. Er is afgesproken goed contact te houden om alle ontwikkelingen nu en in de toekomst te monitoren en om na te gaan waar we elkaar kunnen versterken.

Hanne vroeg Jack en Andries een aantal argumenten voor vestiging in Lelystad te benoemen. Niet even mondeling, maar zwart op wit. Dat leidde tot onderstaande:

Argumenten voor bedrijfsvestiging in Lelystad

1. Onmiskenbaar is het sterkste vestigingsargument de beschikbare ruimte. Daarvoor is Flevoland immers 'gemaakt'. Per 1 januari is de direct uitgeefbare bedrijfsgrond 80,6 hectare. Op de bedrijventerreinen in Lelystad zie je dat de bedrijven over het algemeen ruim in het jasje zitten; ze konden bij vestiging voor weinig kosten hun potentiële uitbreidingsruimte al veilig stellen...

2. De bereikbaarheid, maar daarvan weet men inmiddels alles.

3. De voortreffelijke ligging ten opzichte van de Randstad, maar ook t.o.v. het oosten en noorden van het land: in een uur bereis je half Nederland.

4. Het arbeidspotentieel is groot. Niet alleen gezien de geregistreerde arbeidsreserve, maar ook door de uitgaande pendel; dagelijks reizen duizenden Lelystedelingen naar Amsterdam, het Gooi of Zwolle. Een flink deel van hen wil graag in Lelystad werken!

5. Wonen in Lelystad is relatief goedkoop. Er zijn prachtige woonwijken gerealiseerd, waarin het wooncomfort gemakkelijk concurreert met de luxe woonwijken 'op het Oude Land'.

6. Lelystad begint toeristische betekenis te krijgen. Onze prachtige bossen zijn nog weinig bekend, maar de vergrote toegankelijkheid van de Oostvaardersplassen en de ontwikkeling van de Marker Wadden, tezamen uitgroeiend tot een nieuw Nationaal Park, zullen ertoe leiden dat Lelystad toeristisch van betekenis wordt.

7. Ook toekomstmuziek, maar niet ver weg: Batavialand, het geheel van musea aan de kust, nabij het drukbezochte Bataviastad (met bijna 3 miljoen bezoekers per jaar).

8. Minder bekend is het bloeiende sportverenigingsleven; de sportdeelname is boven het landelijk gemiddelde.

9. Het lokale bedrijfsleven is goed georganiseerd en betoont nog altijd de bekende pioniersgeest.

Er is volop beweging in en rondom de luchthaven. Wij adviseren jullie om de websites van de luchthaven, Provincie en gemeente goed te volgen. In oktober verwachten Jack en Andries met meer ondernemersnieuws te komen tijdens een bijeenkomst van de gezamenlijke bedrijfskringen en VNO-NCW Flevoland.