R2O

"Economische kansen door uitbreiding Luchthaven Lelystad"

De Bedrijfskring Lelystad organiseerde op 3 oktober 2014 samen met zeven regionale bedrijfskringen, VNO-NCW Midden en De Maatschappij een inspirerende bijeenkomst met de titel ‘Runway2Opportunities’. Het thema betrof de economische betekenis van Lelystad Airport in ontwikkeling: wat kan dit voor uw onderneming betekenen en welke kansen liggen er op korte en middellange termijn?  Aanleiding voor de organisatie van dit evenement is het voorgenomen besluit om Lelystad Airport te ontwikkelen tot twin airport van Amsterdam Airport Schiphol. Dit kan een belangrijke economische impuls betekenen voor de regio in een straal van circa 70 km rondom de luchthaven. Locatie: Catalinahangar op Lelystad Airport

Doelstelling
Een interactieve bijeenkomst over de economische ontwikkelingen en kansen op en rond Lelystad Airport voor bedrijven die aangesloten zijn bij de bedrijfskringen in de Flevopolder en randgemeenten. Doelstelling is om met de aangesloten leden de mogelijkheden te verkennen die ontstaan rondom de ontwikkeling van de Luchthaven Lelystad Airport bij uitbreiding van de landingsbaan en uitbreiding van functionaliteit in de regio. Tijdens de bijeenkomst staat de propositie van het bedrijfsleven centraal waarbij wij de leden uitnodigen nieuwe allianties te vormen en in gezamenlijkheid te werken aan de economische versterking, regio overstijgend. 

Op het business event ‘Runway 2 Opportunities’ kregen ondernemers de gelegenheid om kennis te maken met de reeds gevestigde bedrijven. Daarnaast hebben diverse CEO’s van succesvolle bedrijven over hun bedrijf verteld en in een gesprek met de zaal hun inspirerende visie gegeven op de economische kansen en mogelijkheden die de ontwikkeling van Lelystad Airport kan bieden. Verder zijn er demonstraties en presentaties van innovaties op verschillende gebieden.

Voorzitter van de Bedrijfskring Lelystad, Andries Greiner, trad op als dagvoorzitter.

​Runway 2 Opportunities is mogelijk gemaakt door de samenwerking van de Bedrijfskringen: Zeewolde, Urk, Almere, Harderwijk, Nunspeet, OVDD en Ban. En VNO-NCW Flevoland, De Maatschappij (departement Noord-Veluwe en Flevoland) en is een initiatief van Bedrijfskring Lelystad en Lelystad Airport.

Voor ons was het evenement een succes. Op de bijeenkomst en daarna hebben wij u een terugkoppeling op enkele onderdelen toegezegd. Een van de belangrijkste onderdelen betrof de aanbestedingsprocedure van de verschillende kavels.  

Een belangrijk onderwerp is het aanbestedingsbeleid van de Luchthaven, waarin nadrukkelijk is gekozen voor Best Value Procurement. 

De uitgangspunten hierbij zijn:

  • De meeste waarde voor de laagste prijs 
  • maximaal gebruik maken van de expertise van de opdrachtnemer en opdrachtgever 
  • denken vanuit het gezamenlijk belang (win-win) 
  • luisteren, begrijpen en stroomlijnen in plaats van management, controle en inspectie 
  • gebruik maken van dominante informatie 
  • vergroten van winst voor de leveranciers 
  • minimaliseren van communicatie, besluitvorming en transacties 
  • gezamenlijk risicodossier en frequente rapportages 
  • verminderen van risico’s door gebruik expertise en transparantie

Lelystad Airport heeft een praktische factsheet opgesteld over de aanpak: http://www.lelystadairport.nl/Nieuws/Actualiteiten&show=NewsItemControl&newsId=81

Het dossier, en daarmee de besluitvorming, zal dit voorjaar in de Eerste Kamer aan de orde komen. Alle betrokkenen vertrouwen erop dat de uitbreiding van Lelystad Airport doorgaat en dat nog in 2015 met de eerste voorbereidende activiteiten wordt begonnen.    

Als BKL zullen wij ons inspannen om dit jaar met alle op de Airport gevestigde en te vestigen bedrijven in gesprek te gaan. Onze doelstelling is om als één gesprekspartner voor overheden en luchthaven op te treden en vanuit die rol effectief te communiceren. Daarnaast willen wij graag met de bedrijfskringen uit de omliggende gemeenten samen optrekken om de positie van de lokale ondernemers bij de uitbreiding van Lelystad Airport te versterken en voor de toekomst te bestendigen.

Via deze pagina zullen wij u geregeld op de hoogte houden van de ontwikkelingen en diverse links opnemen die voor u als ondernemer van belang kunnen zijn. Natuurlijk kunt u ook reageren op onze publicaties en kennis delen. Wij hechten veel waarde aan samen ondernemen, lokaal voor lokaal. Wij leiden geen tenders, maar willen graag een bijdrage leveren aan de makel- en schakelfunctie om partijen te verbinden. 

Tot slot wijzen wij u graag op de website van de Luchthaven Lelystad waar regelmatig belangrijke informatie gepubliceerd wordt.

Meer informatie over de betrokkenheid van BKL bij Luchthaven Lelystad is verkrijgbaar bij Jack Schoone, bestuurslid Bedrijfskring Lelystad via: info@bedrijfskring.nl of 06 – 13 51 21 81

Nieuwsberichten

Commissie Airport op weg naar nieuwe fase