Geschiedenis

De Vereniging Bedrijfskring Lelystad (BKL) is in 1975 opgericht met als doel te komen tot een beter functionerende vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in Lelystad.

Vanuit haar doelstelling behartigt de BKL de belangen van het Lelystadse bedrijfsleven ter verbetering van het ondernemersklimaat van de stad. Twee andere belangrijke communicatiepijlers zijn het bieden van een goed netwerkplatform en het initiëren van bedrijfstoegevoegde waarde voor de ondernemer. Dit laatste in de vorm van presentaties, themabijeenkomsten en meepraatsessies.

De BKL...

 • ... is aanspreekpunt voor het bedrijfsleven, gemeente en overheden
 • ... behartigt de belangen van het bij haar aangesloten bedrijfsleven
 • ... initieert projecten als beveiliging bedrijventerreinen, Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen, parkmanagement voor bedrijventerreinen, aanpassingen in de infrastructuur, aanleg glasvezelnet en ondersteunt ondernemers bij het opstarten van nieuwe zakelijke initiatieven
 • ... geeft ondersteuning aan de promotie van Lelystad;
 • ... bevordert de communicatie tussen de leden;
 • ... organiseert aansprekende zakelijke bijeenkomsten; 
 • ... informeert haar leden via een nieuwsbrief (meerdere adressen per bedrijf mogelijk) en via de website www.bedrijfskring.nl.

De tijd staat niet stil en de wereld om ons heen verandert met de dag. Als ondernemer moet je kunnen anticiperen op deze veranderingen.

BKL wil mee veranderen om voor haar leden een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat te creëren. Voor BKL betekent dit: focus op haar kerntaken.

De BKL is een organisatie die een faciliterende rol heeft voor haar leden. Bedrijven die niet zijn aangesloten, profiteren hier niet van.

De BKL kent drie hoofddoelstellingen, de 3 V’s:

 1. Vertegenwoordigen (belangenbehartiging)
 2. Verbinden (netwerken en stimuleren locale business)
 3. Versterken (verstrekken van informatie en kennisdelen)

Op basis van deze doelstellingen en de basis waarop de BKL drijft, hebben we kernwaarden gedefinieerd:

 1. Elkaar helpen en het elkaar gunnen
 2. Samen sta je sterk
 3. Geven en nemen

Deze kernwaarden gelden als leidraad voor de activiteiten van de BKL, en zeker ook als leidraad in de omgang tussen leden. De BKL bestaat namelijk door de leden. Belangrijk hierbij is het woordje “door”. BKL verwacht van haar leden een actieve participatie en niet alleen consumptieve opstelling.

Klik hier voor het jaarplan, gedragscode en privacyverklaring