Economie

Economie

Het is ons speerpunt om te zorgen ondernemers zich maximaal kunnen ontplooien. Zij moeten zich in Lelystad betrokken en uitgedaagd voelen waarbij dat ondersteund wordt door een goede afstemming met de lokale overheid.  Lokaal inkopen voor de Lelystadse ondernemers en overheden moet gestimuleerd worden.

De BKL zet bewust in op goede economische omgevingsfactoren waardoor de groei van ondernemingen ondersteund wordt en de ondernemingen onderling beter kunnen samenwerken. Hierbij sluiten wij aan bij de economische opgaven van de Gemeente Lelystad zoals verwoord in het “Economisch Perspectief Lelystad in 2030”.

  1. Aantrekkelijke werklocaties
  2. Inclusieve arbeidsmarkt
  3. Versterken ondernemersklimaat
  4. Regionale samenwerking
  5. Aantrekkelijk centrum van de stad
  6. Uitbouwen en verzilveren propositie (Acquisitie, Profilering, Marketing en Promotie)
  7. Kansen op het gebied van de transitiesectoren: energie, circulaire economie en CO2-reductie
  8. Human Capital
  9. Goederengerichte sectoren: maakindustrie en logistiek
  10. Vrijetijdseconomie