Veiligheid

Veiligheid

Ondernemers gedijen het beste in een veilige omgeving waarbij zij zich kunnen concentreren op hun kern business.

Daarbij dient de fysieke en digitale veiligheid geregeld te zijn. Wij hebben hier de specifieke zorg voor de gezamenlijke omgeving van de ondernemers, denk aan de bedrijventerreinen. Specifiek speelt de BKL speelt een belangrijke rol in het initiëren, faciliteren en onderhouden van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) op de verschillende industrieterreinen.

Bij al deze bovenstaande speerpunten moeten wij definiëren welk deel van onze begroting aan dit speerpunt wordt besteed en welke hulpbronnen en samenwerkingspartners hierbij inzetbaar zijn.

Daarbij trachten wij zoveel mogelijk gebruik te maken van deze bronnen en partijen om daarmee maximaal effect met minimaal budget te realiseren.