BKL Arbeidsmarkt Conferentie

Op 11 mei hebben wij onze arbeidsmarktcommissie gepresenteerd tijdens een conferentie waar werkgevers, ondernemers, onderwijs en plaatselijke politiek met elkaar in gesprek gingen over de arbeidsmarktsituatie. De commissie, bestaande uit BKL-leden die expert zijn in de arbeidsmarktbranche, heeft als missie de stad een beetje mooier te maken en met name de arbeidsmarktsituatie in Lelystad te verbeteren. Dit is noodzakelijk, aangezien veel ondernemers en instellingen momenteel kampen met een tekort aan personeel en dit hun bedrijfsvoering belemmert.

De arbeidsmarktcommissie heeft een aantal speerpunten geformuleerd om de arbeidsmarktsituatie in Lelystad te verbeteren. Zo willen zij bijvoorbeeld kijken hoe talenten in de stad aan het werk kunnen komen en blijven, hoe bedrijven naast opleidingsteams kunnen staan en hoe omgegaan kan worden met het tekort aan gekwalificeerd Nederlands sprekend personeel. Ook het tekort aan huisvesting voor potentiële medewerkers en het ontbreken van (eigen of openbaar) vervoer zijn punten van aandacht voor de commissie. Verder willen zij zorgen dat er altijd voldoende stageplekken zijn.