Digitale thematafel ‘Economische ontwikkelingen en bereikbaarheid'

Bedrijfskring Lelystad ondersteunt samen met VNONCW en de OVDD de ontwikkelingen in de regio in het kader van Klimaat, CO2 besparing en circulariteit voor het grote investeringsproject van Zuiderzeeland. Afgelopen week vond een overleg plaats over dit project Versterking IJsselmeerdijk waarbij voorzitter Dirk Jan Verdoorn en BKL lid (en lid energiecommissie) Geert Jan Pastoor namens de BKL aanwezig waren. We onderzoeken hoe we samen bijeenkomsten kunnen organiseren rondom dit thema.

Waterschap Zuiderzeeland organiseert donderdagmiddag 28 januari de derde thematafel ‘Economische ontwikkeling en bereikbaarheid’. Het waterschap vraagt bij deze digitale thematafels inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden om mee te denken op specifieke onderwerpen die rond de IJsselmeerdijk spelen. De thematafels zijn onderdeel van het maken van plannen voor de versterking van de IJsselmeerdijk.

De digitale thematafel ‘Economische ontwikkelingen en bereikbaarheid’ vindt plaats op donderdagmiddag 28 januari van 13:30 tot 15:30 uur. U kunt zich aanmelden via ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl.

VNONCW Flevoland verzorgt een van de presentaties bij deze thematafel over hoe de dijkversterking kan bijdragen aan de economische ontwikkeling in Flevoland. Vanwege de coronamaatregelen zijn de thematafels digitale bijeenkomsten. Na aanmelding krijgt u voorafgaand aan de thematafel een vergaderverzoek met een link naar de bijeenkomst.

Meer informatie over het project en de thematafels vindt u op www.zuiderzeeland.nl/ijsselmeerdijk.