Werksessie aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Samen werken aan de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Vakbekwame mensen zijn cruciaal voor de Flevolandse economie. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt draagt bij aan de brede welvaart in onze provincie. Met deze waarden en thema’s werkt de provincie aan nieuw economisch beleid. Dit gebeurt op basis van kaders, vastgesteld door Provinciale Staten.

Programma
17:30 - 18:00 uur         Ontvangst, hapje en drankje
18.00 uur                     Opening door gedeputeerde Appelman
18:15 - 19:15 uur         Interactieve werksessies
19:15 uur                     Plenaire terugkoppeling van de opbrengst
19:30 uur                     Netwerkborrel

Interactieve werksessies
Na de gezamenlijke start bespreken we in interactieve werksessies belangrijke economische thema’s voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Je kunt kiezen aan welke sessie u wilt meedoen.

1. Iedereen aan de bak, met een diploma op zak
Cijfers laten zien dat voortijdig schoolverlaten in Flevoland een groot vraagstuk is. Sommige jongeren vallen voortijdig uit. Anderen krijgen door krapte op de arbeidsmarkt een baan aangeboden, nog voordat ze een diploma hebben.
• Hoe voorkomen we voortijdige uitval?
• Groenpluk: hoelang blijft groen nog fris?
• Hoe zorgen we dat iedereen in Flevoland met een diploma aan het werk kan?
• Hoe kan de provincie het beste helpen?

2. Vele handen maken licht werk
Uit onderzoek blijkt dat 11% van het arbeidspotentieel in Flevoland niet wordt benut.
• Hoe zorgen we met de Flevolandse partijen dat mensen (meer) meedoen aan het arbeidsproces?
• Hoe kan de provincie het beste helpen?

3 Een sterke basis van vaardigheden
2,5 miljoen Nederlanders hebben onvoldoende taal-, reken- en digitale vaardigheden. Dit belemmert hun inzetbaarheid en participatie.
• Welke consequenties heeft dit voor werkgevers?
• Hoe zorgen we met de Flevolandse partijen dat mensen basisvaardigheden ontwikkelen?
• Hoe kan de provincie het beste helpen?

Kijk hier voor meer informatie en aamelden.