Ondernemersprijzen 2020

In 2020 werden de BKL Trofee en de BKL Award helaas niet uitgereikt. Omdat we in deze turbulente tijd toch met elkaar verbonden wilden blijven en onze trots en waardering voor ondernemend Lelystad wilden laten zien, introduceerde Bedrijfskring Lelystad drie nieuwe ondernemersprijzen te weten:

 • BKL 'Impact' (sociaal betrokken en maatschappelijk verantwoord)
 • BKL 'Inspiratie' (bedrijf dat zich goed manifesteert ondanks of dankzij de crisis)
 • Start Up 'Pluim' (voor de onderscheidende start-up)

Winnaars

Winnaar BKL Inspiratieprijs: KernGezond Lelystad
Winnaar BKL Impact prijs (publieksprijs): Van Wijnen Lelystad
Winnaars Start Up Pluim (publieksprijs): Eetsmakelijk.nl en Studio Daagsch

Op zaterdag 9 januari werden de winnaars bekend gemaakt tijdens het online gala. Bekijk hier welke bedrijven waren genomineerd.

Criteria alternatieve BKL onderscheidingen 2020

Hieronder vind je de beoordelingscriteria.

Algemene criteria: 

 1. De onderneming is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
 2. De onderneming is gevestigd (hoofd- of nevenvestiging) in de gemeente Lelystad.
 3. Zowel leden als niet-leden van de Bedrijfskring Lelystad, ongeacht het aantal werknemers, zijn verkiesbaar. De ondernemer voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor lidmaatschap van de Bedrijfskring Lelystad. 

Specifieke criteria

BKL 'Impact' (sociaal betrokken en maatschappelijk verantwoord)

 1. Bedrijf heeft activiteiten opgepakt om te zorgen voor de ander die door Corona in problemen zijn gekomen. 
 2. De activiteiten zijn niet de normale bedrijfsactiviteiten.
 3. De activiteiten zijn vanuit het hele bedrijf opgepakt, waardoor dit ook heeft bijgedragen aan een positieve energie in het bedrijf.
 4. De activiteiten zijn aanvullend op bestaande voorzieningen, niet vervangend. 
 5. De activiteiten hebben een positieve bijdrage geleverd aan de Lelystadse samenleving. 

BKL 'Inspiratie' (bedrijf dat zich goed manifesteert ondanks of dankzij de crisis)

 1. Bedrijf heeft vanuit haar bestaande activiteiten een omslag gemaakt naar een andere markt en of een andere wijze van dienstverlening.
 2. Het bedrijf heeft laten zien dat het op tijd schakelt. 
 3. Het bedrijf is constant in beweging en alert op ontwikkelingen.

Start Up 'Pluim' (voor de onderscheidende start-up)

 1. Bedrijf heeft buiten de kaders durven denken en uitvoeren.
 2. Bedrijf heeft een switch gemaakt in product, dienst, markt.
 3. Bedrijf toont lef bij het aangaan van nieuwe ideeën en plannen.
 4. Bedrijf weet een en ander PR-matig goed te gebruiken.