Overleg met het gemeentebestuur

18/03/2015

11 maart jl. voerden Andries Greiner en Irene Medema weer regulier overleg met wethouder Jop Fackeldey en hoofd ez/vastgoedontwikkeling GertJan Put.

Aan de orde kwamen: 

  • Toerusting van  ondernemers qua kennis naar aanleiding van de opmerking , gemaakt bij de zgn. Ondernemerstafel. We denken nu aan een aanpak, waarbij over relevante onderwerpen sprekers worden gevraagd, leidend tot bijeenkomsten: gratis voor leden, betaald voor niet-leden.
  • De gemeente  wil haar dienstverlening verbeteren. Afgesproken is dat de gemeente het Kamer van Koophandelonderzoek van enkele jaren geleden herhaalt, waarna de BKL een workshop over aandachts- en knelpunten met de wethouder organiseert.
  • Als het luchthavenbesluit genomen is, wordt de scoop van de Commissie Airport van de BKL anders. Dan gaat het niet meer om de ‘of-vraag’, maar om de ‘hoe-vraag’ van de uitbreiding en het bijbehorend economisch perspectief. In mei/juni zullen we daaraan apart aandacht geven.
  • De gemeente wordt uitgenodigd deel te nemen aan de BKL-werkgroep ‘Aantrekkelijk werkgeverschap’.
  •  De editie 2015 van de Dutch Match Cup en het bijbehorend ondernemersprogramma is in voorbereiding.
  •  Het te ontwikkelen binnendijks bedrijventerrein aan de Flevokust is nog een groot onderwerp voor de gemeenteraad.
  • De woning- en bouwmarkt lijkt ook in Lelystad aan te trekken. Zie bijgevoegde brief aan de gemeenteraad.

Het volgend formele overleg is 20 mei a.s., maar voordien is er ook geregeld contact tussen gemeenten en BKL. Als u een onderwerp wilt agenderen of anderszins de bemiddeling van de BKL wenst, stuur dan een mail naar info@bedrijfskring.nl