Voortgang binnen het vakcollege

22/04/2015

De leerlingen van klas vier zitten midden in hun examens, een deel heeft het praktijkgedeelte achter de rug, wat ik gezien heb stemt me hoopvol voor de einduitslagen. Natuurlijk moeten in mei de theorie examens, het centraal schriftelijk, nog gedaan worden dat is voor sommigen nog wel spannend. We wachten het dus maar af. 

De afgelopen jaren hebben we met jullie hulp veel energie gestoken in promotie van het vakcollege, dit lijkt nu zijn vruchten af te werpen, steeds meer mensen weten inmiddels dat er een vakcollege is waar gericht gewerkt wordt in samenwerking met bedrijven en het mbo. Dit heeft erin geresulteerd dat er het komend schooljaar voor het eerst met twee 1e klassen techniek gestart kan worden. Wij zijn hier natuurlijk erg blij mee. Dit betekend natuurlijk niet dat we moeten stoppen met promoten. We hebben voor de komende tijd weer een aantal activiteiten op de rol staan: 

Donderdag 23 april is het GIRLSDAY, een dag waarop meisjes voorlichting krijgen over techniek om ze hiervoor te interesseren. Ze gaan naar het vliegveld en krijgen voorlichting over techniek in de luchtvaart, maken een praktijkwerkstukje en gaan ‘s middags op bezoek bij de BAM.

Er staan voor mei en juni weer een aantal excursies op de rol voor de klassen 1,2 en 3, o.a. bij van Campen, Batavia, Wortman, Gicom.

In oktober willen we de techniekdagen organiseren waarbij de basisscholen uitgenodigd worden om verschillend workshops te komen doen, en ze zodoende op techniek en het vakcollege te wijzen. We hopen hier ook weer een beroep te kunnen doen op de Vrienden.

Daarnaast gaan we ook weer op de woensdagmiddag basisschoolleerlingen uitnodigen voor een techniekworkshop. Dit was afgelopen jaar een groot succes.

De gastlessen komen nog niet echt van de grond, maar dat is een speerpunt voor volgend schooljaar.

Half Juni gaan de derde klassen in de week van het vmbo weer aan het werk voor hun Juniorproef, waarbij ze laten zien wat ze technisch in huis hebben. Voor de feestelijke uitreiking van de certificaten krijgen jullie binnenkort een uitnodiging.

In de lokale pers hebben jullie kunnen lezen dat er grote veranderingen aankomen binnen het onderwijs in lelystad, er komt straks een aparte vmbo school, dit biedt naar mijn idee veel mogelijkheden voor het Vakcollege in de toekomst.

Ik denk dat we tevreden mogen zijn over het afgelopen jaar. De groei zit er in !! 

Vriendelijke groet,

John van Arnhem