Aannemer met vestiging in Lelystad wint aanbesteding: Gebr. van der Lee legt overslaghaven Flevokust aan

29/02/2016

Gebr. van der Lee aannemers heeft van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland de opdracht gekregen voor de aanleg van de overslaghaven Flevokust. Directeur T.H. van der Lee van Gebr. van der Lee en gedeputeerde Jan-Nico Appelman hebben vandaag de contracten ondertekend. De nieuwe haven bij Lelystad is hierdoor weer een stap dichterbij gekomen.

De gunning van de opdracht is definitief, door de overige inschrijvers zijn geen bezwaren ingediend tegen de voorgenomen gunning aan Gebr. van der Lee. De overslaghaven is eind 2017 gereed voor gebruik. Exploitant CTU start dan met de overslag van containers vanaf Flevokust.

 

Gebr. van der Lee biedt beste prijs-kwaliteitverhouding

Er zijn vijf partijen uitgenodigd om een aanbieding te doen voor de realisatie van Flevokust. De beoordeling van de aanbiedingen heeft plaatsgevonden volgens het principe van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De aanbieding van de Gebr. van der Lee heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het ontwerp scoort goed op ecologische aspecten en is qua planning, risicobeheersing en uitvoering degelijk.

Omvangrijke opdracht

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: “De aanleg van de overslaghaven Flevokust omvat alle onderdelen van het project ‘Overslaghaven Flevokust’. Het gaat hier dus om een omvangrijke opdracht. Met Flevokust versterken we Flevoland als logistiek knooppunt, zowel in Nederland als daarbuiten.”

De haven is aanbesteed op basis van een Europese aanbestedingsprocedure. De aanbesteding omvat de aanleg van alle onderdelen van het project ‘Overslaghaven Flevokust’:

• buitendijks terrein voor multimodale goederenoverslag en tevens (gedeeltelijk) onderdeel van de primaire waterkering;
• kadeconstructie aan de IJsselmeerzijde van het buitendijkse terrein;
• terreininrichting van het buitendijkse terrein;
• vaargeul van en naar de bestaande vaarroute Amsterdam-Lemmer;
• golfbreker om de golfbelasting aan de kade te reduceren;
• wegontsluiting via de IJsselmeerdijk.

Economische ontwikkeling

Provinciale Staten van Flevoland hebben 17 december 2014 besloten de buitendijkse overslaghaven Flevokust te realiseren. Deze haven is van provinciaal belang, omdat deze een belangrijke impuls geeft aan de versterking van de regionale economische structuur en de concurrentiepositie van de ondernemers in het gebied. De overslaghaven vormt de start van de ontwikkeling van Lelystad tot agrarische hub: een centrale plek voor transport en overslag van agrarische producten uit Flevoland, met de wereldmarkt als afzetgebied.

Totaaldienstverlener Gebr. van der Lee

Aannemersbedrijf Gebr. van der Lee is opgericht in 1978 en heeft drie vestigingen verspreid over het land. Met circa 250 collega’s verricht Gebr. van der Lee veel verschillende werkzaamheden. Van het transporteren van bitumen tot het uitvoeren van uitdagende Design & Construct-projecten. Daarnaast beschikt Gebr. van der Lee over een eigen asfaltcentrale en laboratorium waar dagelijks wordt gewerkt aan de kwaliteit van het asfalt. Ook water is voor de firma een belangrijk thema. Zo levert en plaatst Gebr. van der Lee beschoeiingen, damwanden, remmingswerken, steigers en afmeervoorzieningen. Ook onderhoudt de firma stuwen en sluizen en houdt hij Nederlandse rivieren, kanalen en havens schoon door sanering (en het uitvoeren van baggerwerkzaamheden). Voor meer informatie over Gebr. van der Lee, zie: www.gebrvanderlee.nl.

Beter Benutten van infrastructuur

In de Metropoolregio Amsterdam (waar Almere en Lelystad ook onder vallen) is het in de spits druk op de wegen. Maar waarom zou iedereen tegelijkertijd de weg op gaan? Dat kan slimmer. Bijvoorbeeld door transportbedrijven te helpen hun logistiek anders te organiseren. Door vervoer over water hoeven er minder vrachtauto’s de weg op. Het bedrijfsleven, de provincies Flevoland en Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam, gemeenten, het Rijk en Rijkswaterstaat zetten zich hier gezamenlijk voor in. Onder de noemer Beter Benutten nemen zij ruim 30 maatregelen om de reistijd op de drukste knelpunten in de spits te verbeteren met 10 procent. De overslaghaven Flevokust is een van deze maatregelen. Vanaf eind 2017 moet het effect van Flevokust merkbaar zijn op de weg. Voor meer informatie, zie www.beterbenutten.nl/MRA.

Wilt u meer weten over Flevokust? Kijk dan op www.flevoland.nl/flevokust.