Seminar Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (WDBA)

01/04/2016

Op 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer de "Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie" (WDBA) aangenomen. Als gevolg van deze wet komt de VAR met ingang van 1 mei 2016 te vervallen. Dit leidt tot veel (on)gewenste gevolgen waarvan u absoluut op de hoogte moet (willen) zijn!

Modelovereenkomsten ipv VAR

Met de VAR hoeft u zich als opdrachtnemer (freelancer en/of ZZP-er) en opdrachtgever niet druk te maken hoe de Belastingdienst de arbeidsverhouding kwalificeert. Als u over de juiste VAR beschikt, heeft deze immers vrijwarende werking en loopt de opdrachtgever geen risico van naheffingsaanslagen loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet over de vergoeding. Met ingang van1 mei 2016 geldt dit niet meer. De WDBA biedt de mogelijkheid dat u gebruik maakt van door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. Het gebruik van deze overeenkomsten zou de opdrachtnemer en opdrachtgever zekerheid moeten geven over de kwalificatie van de arbeidsverhouding: zelfstandige of werknemer.

Uitnodiging seminar

Wij nodigen u dan ook van harte uit om deel te nemen aan ons seminar over de WDBA op donderdag 28 april a.s. MTH Lelystad, Middendreef 297. Deelname aan dit seminar is kosteloos.

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar h.de.swart@mth.nl of telefonisch 0320- 23 24 35.