Bedrijfsbezoek bij SVOL op 12 april a.s.

05/04/2016

De Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) nodigt de leden van Bedrijfskring Lelystad uit voor een bijzondere bijeenkomst op 12 april a.s. Aanvang 17.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst willen we een brug slaan tussen het voorgezet onderwijs van de toekomst en het lokale bedrijfsleven.

Lelystad, een stad van pioniers en initiatiefrijke ondernemers, is een stad in ontwikkeling. Net als veel ondernemers ontdekken wij dat de veranderingen in de wereld vragen om een andere aanpak. Zeker met het oog op de toekomst is het onderwijs in Lelystad aan een flinke ontwikkeling toe.
Tijdens deze bijeenkomst zal Barry Lommen, bestuurder van de SVOL, onze plannen voor de toekomst presenteren, waarbij er speciale aandacht uitgaat naar samenwerking met de werkgevers in onze eigen stad. Juist nu de plannen voor het onderwijs van de toekomst op de tekentafel liggen is het voor ondernemers interessant om mee te denken en mede de koers te bepalen.

Het onderwijs zou immers ook op moeten leiden voor de regionale arbeidsmarkt en dit is een uitgelezen manier om ervoor te zorgen dat talent voor Lelystad behouden blijft en het onderwijs goed aansluit op de wensen van het bedrijfsleven.
Voor het onderwijs is het belangrijk dat we stevig verankerd blijven in de samenleving. Hiervoor hebben wij de expertise van de lokale werkgevers nodig.

Aansluitend aan de presentatie gaan de bestuurder en andere directieleden graag met jullie in gesprek over de mogelijkheden die er nu ontstaan.   

BKL leden kunnen zich aanmelden via info@bedrijfskring.nl