Opleiding Servicemedewerker bij MBO College Lelystad

21/04/2016

Er is binnen Flevoland veel vraag naar goed geschoolde, flexibel inzetbare medewerkers. Deze vraag neemt in de toekomst – o.a. door de komst van lijnvluchten op Lelystad Airport in april 2018 – alleen maar toe. Samen met het bedrijfsleven zal MBO College Lelystad daarom in september starten met de opleiding Servicemedewerker niveau 2. 

Piet Mathot (projectleider SCALA en MBO College Lelystad): “Inmiddels hebben al 27 jongeren zich ingeschreven voor deze opleiding en ook het bedrijfsleven is enthousiast. We betrekken het bedrijfsleven nauw bij de ontwikkeling van deze opleiding. Zo zullen we in mei tijdens een bijeenkomst samen met een aantal grote bedrijven uit de regio gaan kijken naar de invulling van de opleiding. Het is de bedoeling dat zij zullen gaan toetsen of de invulling van de opleiding is wat zij er van verwachten”.

Mensen service bieden

De opleiding Servicemedewerker is een opleiding voor jonge mensen die niet elke dag hetzelfde werk willen doen. De beroepshouding telt zwaar binnen de opleiding en daaraan wordt ook stevig gewerkt. Via keuzedelen kunnen de studenten in het tweede jaar bepalen waarin ze zich willen specialiseren. De opleiding wordt aangeboden in de BOL-variant. Dat wil zeggen dat een student het grootste deel van de studie op school zit, en tijdens de stage(s) de praktijk kan ervaren.

Lokale bedrijfsleven

“De samenwerking met het bedrijfsleven bij het tot stand komen van deze opleiding is vrij uniek”, zegt Piet Mathot. “Met onder andere Walibi, Lelystad Airport, Mac3Park, Centerparcs en Batavia Stad hebben we een nauw contact. Dat levert veel voordelen op voor onze toekomstige studenten. We zijn hierdoor in staat om straks mooie stageplekken te kunnen bieden. Maar ook na de studie zal er een grote kans zijn op werk in de eigen regio. Het MBO College Lelystad levert daarbij een belangrijke aan de groei van de werkgelegenheid in de eigen regio”.