Werkgeversbijeenkomst Participatiewet op 14 juni a.s.

26/05/2016

Er is een Landelijk Sociaal Akkoord waarin afgesproken is dat werkgevers extra banen moeten creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor de regio Flevoland betreffen het 400 banen voor het einde van 2017. Binnen Lelystad hebben we dat georganiseerd in het Lelystad Akkoord.

Hierin zijn alle betrokken partijen verenigd om samen te bouwen aan een goed draaiende lokale economie en een sociale samenleving waarin iedereen kan meedoen! 

Kansen van de Participatiewet

Tijdens de werkgeversbijeenkomst op 14 juni geven wij uitleg over de Participatiewet, vertellen we over het Lelystad Akkoord, leggen we uit waarom het kansen voor ondernemers biedt en hoe je als ondernemer meteen het maatschappelijk ondernemerschap kunt vergroten.

Lees meer informatie in de bijlage. Aanmelden kan via info@lelystadakkoord.nl