Geslaagde tweede bijeenkomst bij Vlint

23/06/2016

Na de eerste succesvolle meeting op 2 juni, heeft op initiatief van de BKL afgelopen dinsdagmiddag de tweede meeting plaatsgevonden. Aanleiding van de eerste bijeenkomst was het gesprek met Jack Schoone en Jan Hannink. Dit gesprek ging destijds over de naamgeving van Flevopoort en de kans om mee te liften op de komst van Lelystad Airport. Tijdens de tweede bijeenkomst is wederom een klein comité samen gekomen om te spreken over de naamgeving van het terrein, de gezamenlijke faciliteiten op het terrein en de bereikbaarheid van en naar het terrein.

Aanwezig waren:

 • Hans Ketelaar – K&W
 • Anton Geersing – Ekris
 • Wim Nieuwenhuizen – Noppies
 • Jan Hannink – Vlint
 • Jorn Pet (gast) – Gemeente Lelystad

Bovenstaande aanwezigen konden zich vinden in de volgende uitgangspunten:

 • Naamgeving terrein: Wings business park
 • Faciliteiten op het terrein: met de komst van Van der Valk wordt de behoefte aan faciliteiten goed ingevuld.
 • Bereikbaarheid middels 3e op- en afrit: Jorn heeft een duidelijke toelichting gegeven. De 3e afrit zal bestaan uit: afrit vanuit Almere, afrit vanuit Lemmer, oprit richting Almere. Tevens heeft het college akkoord gegeven tot ontwerp van de aansluiting tussen de 3e afrit en het Wings business park.

Verder zijn er aanvullende onderwerpen besproken, zoals:

 • Het direct uitvoeren van de verbinding tussen de 3e op- en afrit en Wings business park bij aanleg van de 3e afrit (economischer en tijdiger)
 • Asfalt in het Wings business park upgraden van bouwweg naar definitief asfalt: dat verbetert de uitstraling aanzienlijk en kan met het asfalteren van de 3e op- en afrit worden gecombineerd.
 • Naamgeving Zeusweg omzetten in Minervaweg: er zijn 5 verschillende straatnamen op één terrein waarvan Zeusweg geen huisnummers heeft en dus kan vervallen.
 • Plattegrondbord met parkeerplaats aan de Minervaweg (pal achter het viaduct) laten vervallen om daarmee zwerfvuil faciliteit van de Mc Donalds te stoppen.
 • Wild faciliteit van stronken onder het viaduct anders oplossen.
 • Duidelijke straatnaam en bewegwijzering.
 • Geef Wings business park een uitstraling, maak het daarmee uitgifte gereed en makkelijker verkoopbaar voor de gemeente.
 • Van der Valk zou op dezelfde uitrit als de Mc Donalds aangesloten worden, dit zal een verkeersinfarct voor de stoplichten veroorzaken omdat er nu al onvoldoende opstelplek voor auto’s aanwezig is.