Aanbesteding collectieve beveiliging bedrijventerreinen Flevoland

21/07/2016

In het persbericht van april 2015 heeft het bestuur van SBBF de deelnemers aan de collectieve preventieve surveillance in Flevoland, bedrijfskringen, gemeenten en andere belanghebbenden aangegeven de overname van Fair Bewaking door G4S nauwlettend te zullen volgen. De oorspronkelijke raamovereenkomst collectieve beveiliging tussen SBBF en G4S liep in maart 2016 ten einde. Het bestuur van SBBF heeft besloten de raamovereenkomst met G4S eenmalig te verlengen tot eind 2016.

Dit om de dienstverlening van G4S te kunnen beoordelen en om voorbereidingen te kunnen treffen voor een aanbesteding van de collectieve beveiliging vanaf 1 januari 2017. 

In de periode na de overname van Fair Bewaking door G4S werden tussen SBBF en G4S diverse verkennende gesprekken gevoerd. Ook werd er aandacht besteed aan het verhogen van de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening door de nieuwe beveiliger. Tevens werd oriënterend gesproken over de continuïteit van cameraprojecten in Emmeloord en Lelystad.

Recent heeft SBBF aan een extern bureau opdracht gegeven om de aanbesteding collectieve beveiliging voor de zomervakantie 2016 in gang te zetten en te begeleiden. Diverse Flevolandse en niet-Flevolandse beveiligingsbedrijven zullen vóór de zomervakantie worden uitgenodigd om zich in te schrijven voor alle Flevolandse gemeenten en/of deelgebieden waar de dienstverlening van SBBF van toepassing is.

Om voor de deelnemers aan de collectieve beveiliging van SBBF in 2017 een zo gunstig mogelijk tarief te kunnen realiseren, werkt SBBF bij de aanbesteding samen met de SBBA te Almere (Stchting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere).

Het bestuur van SBBF zal de deelnemers van SBBF, bedrijfskringen, gemeenten en overige belanghebbenden na de zomervakantie in 2016 informeren over de voortgang van de aanbesteding collectieve beveiliging.