Overleg gemeentebestuur

21/12/2016

Op 16 november voerden voorzitter Andries Greiner en directeur Irene Medema het tweemaandelijks overleg met wethouder Jop Fackeldey, Carolien Gase en Tom Veldhuis van de afdeling economische zaken. Aan de orde kwamen onder andere het opleidingsaanbod voor ondernemers en de glasvezelvoorziening en bebording Bedrijventerrin Noordersluis.

Ook het volgende werd tijdens het overleg besproken:

  • Evaluatie beursvloer in combinatie met BKL-Meeting Point
  • Rol en functie Omgevingsdienst/Inspecties
  • Naamgeving bedrijventerrein Flevopoort
  • Relatie gemeente en Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland (SBBF)
  • Mogelijk op te richten BKL-inkoopgroep
  • Rol BKL t.b.v. bedrijven op de luchthaven, nu en straks
  • Diverse individuele onderwerpen.

Het volgend overleg zal eind januari plaatsvinden. Ook de BKL leden kunnen onderwerp voor dit overleg agenderen en indien gewenst ook deelnemen aan het overleg,.

Meer informatie? Neem contact op met Andries Greiner.
Telefoon: 06 - 18304010,
E-mail: a.l.greiner@chello.nl