Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen

11/01/2017

De afgelopen maanden heeft de SBBF (Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland) een intensief offertetraject bewandeld om de collectieve beveiliging op de bedrijventerreinen binnen het werkgebied van de SBBF vanaf 1 januari 2017 te continueren. Doel hiervan was om alle deelnemers aan de collectieve beveiliging de beste dienstverlening voor de beste prijs aan te bieden. 

In het kader van de, onder professionele begeleiding uitgezette tender, zijn er zes beveiligingsbedrijven uitgenodigd om offerte uit te brengen voor het uitvoeren van met name collectieve mobiele surveillance en alarmopvolging. Drie beveiligingsbedrijven hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de SBBF daadwerkelijk een offerte aan te bieden. De selectiecommissie, waarin belangenbehartigers vanuit de verschillende ondernemerskringen waren vertegenwoordigd, heeft de aanbiedingen zorgvuldig gewogen op vastgestelde kwaliteitseisen en prijs en heeft de belangen van deelnemers aan collectieve beveiliging hierin behartigd. Er hebben uitvoerige gespreksrondes met de betreffende aanbieders plaatsgevonden.

In het eindoordeel van de selectiecommissie is G4S, alles afwegende, als de best passende partij voor de uitvoering van de collectieve beveiliging voor SBBF uit de bus gekomen. Aan G4S is op grond daarvan de opdracht gegund voor een periode van 3 jaar. Dit betekent dat G4S als huidige leverancier haar dienstverlening vanaf 1 januari 2017 zal blijven continueren.

Met G4S is de kwaliteit van de dienstverlening verder aangescherpt en zijn afspraken opnieuw en scherp vastgelegd. Ook zal de SBBF weer duidelijk herkenbaar zijn voor de deelnemers: de surveillance-voertuigen van G4S en de borden bij de deelnemende bedrijventerreinen worden voorzien van het nieuwe SBBF-logo. De nieuwe contractstructuur maakt het mogelijk om de belangen nog beter te behartigen. Er zijn diverse nieuwe meetpunten ingebouwd die SBBF in staat stelt om de kwaliteit van de dienstverlening adequaat te monitoren. De verdere uitwerking van de dienstverlening en de voordelen voor de deelnemers zullen in het 1e kwartaal van 2017 uitgebreid gepresenteerd worden op de geheel vernieuwde website van SBBF en in hun nieuwsbrief.

Vragen? Stuur SBBF een mailtje.