BKL ledenpanel

30/01/2017

Sinds begin 2013 heeft de BKL een ledenpanel. Dit panel vertegenwoordigt de leden en dient als klankbordgroep voor de directeur. De leden van het panel nemen 1 jaar deel aan het ledenpanel, maar er kan in overleg worden besloten om dit met een jaar te verlengen. Neeske Abrahamse heeft het stokje overgegeven aan Tessa Diependaal. Voor Peter Moes wordt een opvolger gezocht, bekijk snel het profiel!

Het profiel

  • Directeur eigenaar van een MKB organisatie in Lelystad 
  • Uiteraard lid van de BKL
  • Iemand die positief kritisch wil bijdragen aan het verder professionaliseren van de BKL
  • Iemand die tijdens de maandelijkse BKL Meeting Points aanwezig kan zijn (of grotendeels; dit is ca 9 keer per jaar op de 3e donderdag in de maand van 17-19 uur. Rol hier is om leden aandacht te geven, een gesprek aan te gaan om zo feeling met de leden te hebben/houden/leggen. Iedere aanwezige moet aandacht hebben van directeur, ledenpanel of bestuur.
  • Iemand is bereid om samen bijdrage te leveren in het werven van nieuwe leden. 
  • Iemand die in de aanloop naar het gala bereid is mee te helpen in het benaderen van bestaande en nieuwe sponsors. 

Heb jij het in je? Neem contact op met de bedrijfskring. 


Peter Moes, Joyce Oostweegel, Irene Medema, Neeske Abrahamse, Linda van Kemenade, Tessa Diependaal. Ontbrekend op de foto: Christian Snoek, Kartcentrum Lelystad.