Verkiezing 'Beste Leerwerkbedrijf en Talent 2016'

15/03/2017

De combinatie leren en werken is erg belangrijk voor het behalen van een startkwalificatie en vervolgens het volgen van een beroepsopleiding. Niet alleen voor het bedrijfsleven maar ook voor leerlingen, de toekomstige werknemers. Praktijkervaring opdoen is hierbij van onschatbare waarde. Dit kan alleen met de medewerking van leerwerkbedrijven. Als waardering voor de inspanningen en prestaties van leerwerkbedrijven en uitzonderlijke talenten organiseert het Lelystad Akkoord de Leerwerkverkiezing 2016.

Bij de talenten gaat het om zowel beginnende beroepsoefenaars als mensen die op latere leeftijd een andere beroepsrichting hebben gekozen. Op woensdag 19 april 2017 worden het beste leerwerkbedrijf en beste talent van Lelystad van 2016 in het zonnetje gezet.

Leerwerkbedrijven mogen trots zijn op hun inspanningen én op hun voorbeeldfunctie richting andere bedrijven. Deze leerwerkbedrijven kunnen zowel zichzelf als andere leerwerkbedrijven aanmelden. Door deel te nemen aan de Leerwerkverkiezing 2016 laten de leerwerkbedrijven zien dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vinden en dragen zij bij aan het belang om leerwerkbanen onder de aandacht te brengen. Daarnaast worden ook scholen en leerwerkbedrijven gevraagd om leerlingen, die zij zien als uitzonderlijk leerwerktalent, aan te melden. Ook hierbij geldt dat de leerwerktalenten een stimulans zijn voor anderen.

Voordragen

Kandidaten voor de titel 'Beste Leerwerkbedrijf en Talent' kunnen zichzelf voordragen of worden voorgedragen. Dit kan tot 1 april 2017 via de website van het Lelystad Akkoord. Op deze website zijn ook de criteria waaraan de kandidaten moeten voldoen te vinden.

Feestelijke prijsuitreiking

Een deskundige jury bepaalt de winnaars van de onderscheidingen. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst op woensdag 19 april 2017, aanvang 15.00 uur, bij Werkbedrijf Lelystad aan de Vaartweg 67.

Alle BKL leden zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst. Aanmelden kan online