Lelystad peilt lokale ondernemersklimaat

24/10/2017

De gemeente Lelystad start binnenkort met een Peiling Ondernemersklimaat (POK) om te kijken hoe het lokale ondernemersklimaat zich verhoudt tot omliggende gemeenten. De uitkomsten van de Peiling Ondernemersklimaat, waarvoor zo’n 5.000 Lelystadse ondernemers de komende week schriftelijk worden benaderd, zouden zichtbaar moeten maken waar Lelystad zich de komende jaren mogelijk kan verbeteren.

In een online-enquête waarvan invulling ongeveer 10 minuten in beslag neemt krijgen de Lelystadse ondernemers, na eerst enkele algemene vragen over het ondernemersklimaat, ook de kans zich specifieker uit te spreken. Wat vindt men van de arbeidsmarkt? In hoeverre zijn de ondernemers bekend met gemeentelijk beleid? Zijn de bedrijven goed bereikbaar? Komen ze makkelijk in contact met de juiste personen? Met de antwoorden op deze vragen krijgt de gemeente Lelystad meer en beter inzicht in de ervaringen van het lokale bedrijfsleven met het ondernemen in Lelystad en de rol van de lokale overheid daarin. Daar kan de gemeente vervolgens het beleid en de dienstverlening op aanpassen en afstemmen.

Bedrijfskring Lelystad                                                                                                   
De gemeente hoopt op voldoende response. De peiling is tevoren met de Bedrijfskring Lelystad besproken en wordt door haar ook ondersteund. De vragen in de peiling zijn zo gesteld dat ze vergeleken kunnen worden met soortgelijke peilingen in andere gemeenten. Dat geeft inzicht in hoe Lelystad scoort in landelijk opzicht.

Tot 9 november                                                                                                                  
Deelname aan de Peiling Ondernemersklimaat is mogelijk tot 9 november. Ondernemers kunnen de enquête tot 9 november 2017 digitaal invullen. De gevraagde inlogcode staat in de brief die de ondernemers ontvangen. Na sluitingsdatum worden de uitkomsten geanalyseerd en door het college gedeeld met de ondernemers en de Bedrijfskring Lelystad.