Peiling Ondernemersklimaat Lelystad verlengd tot 20/11

14/11/2017

De Peiling Ondernemersklimaat (POK) wordt verlengd tot 20 november. Hiermee hopen de gemeente Lelystad en de Bedrijfskring Lelystad dat meer ondernemers hun mening geven over het lokale ondernemersklimaat. De respons op de enquête is, zo stellen zij, tot nu toe te mager om een goed beeld te kunnen vormen.

De Peiling Ondernemersklimaat kijkt hoe het lokale ondernemersklimaat zich verhoudt tot omliggende gemeenten. De uitkomsten van de peiling, waarvoor zo’n 5.000 Lelystadse ondernemers schriftelijk zijn benaderd, moeten zichtbaar maken waar Lelystad zich op het gebied van dienstverlening  mogelijk kan verbeteren.

Online enquête
In een online-enquête waarvan invulling ongeveer 10 minuten in beslag neemt krijgen de Lelystadse ondernemers, na eerst enkele algemene vragen over het ondernemersklimaat, ook de kans zich specifieker uit te spreken. Wat vindt men van de arbeidsmarkt? In hoeverre zijn de ondernemers bekend met gemeentelijk beleid? Zijn de bedrijven goed bereikbaar? Komen ze makkelijk in contact met de juiste personen? Met de antwoorden op deze vragen krijgt de gemeente Lelystad meer en beter inzicht in de ervaringen van het lokale bedrijfsleven met het ondernemen in Lelystad en de rol van de lokale overheid daarin. Daar kan de gemeente vervolgens het beleid en de dienstverlening op aanpassen en afstemmen.

Verlenging tot 20 november
Met de verlenging van de Peiling Ondernemersklimaat hopen de gemeente Lelystad en de Bedrijfskring Lelystad dat meer ondernemers zullen deelnemen en hun mening geven over het ondernemersklimaat. Een hoge respons vanuit de ondernemers is essentieel om inzicht te krijgen in wat er beter kan.

Ondernemers kunnen de enquête tot 20 november 2017 invullen op de website. De gevraagde inlogcode staat in de brief die de ondernemers reeds hebben ontvangen. Na sluitingsdatum worden de uitkomsten geanalyseerd en door het college gedeeld met de ondernemers en de Bedrijfskring Lelystad.