Het Goed zegt ‘ja’ tegen het leertraject voor kansverdienende jongeren uit Lelystad

14/12/2017

Het MBO College Lelystad is samen met verschillende Lelystadse partijen, waaronder het Werkbedrijf Lelystad en het Lelystad Akkoord een project gestart voor jongeren die moeite hebben met leren. Een flink aantal Lelystadse bedrijven heeft interesse getoond om deel te nemen aan dit  project. Het Goed is de eerste werkgever die officieel ‘ja’ zegt tegen een bijdrage aan dit mooie project.

De kans is aanwezig dat een deel van de jongeren in Lelystad vroegtijdig de school verlaat en geen startkwalificatie haalt vanwege Multi problematiek of een leer achterstand. Dat is uiteraard zonde want deze jongeren krijgen op deze manier niet de kans om hun talenten te benutten en dreigen op deze manier verloren te gaan voor het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Om dit te voorkomen is het MBO College Lelystad met de samenwerkingspartners het project Lelytalent  gestart waarbij jongeren leren aan de hand van de praktijk, zodat ze een betere aansluiting met de arbeidsmarkt krijgen. Daarnaast vinden werkgeverssessies plaats om te bespreken over welke vaardigheden deze jongeren moeten beschikken. De opleidingen nemen dit mee in de ontwikkeling van hun opleidingen.

Het project richt zich primair op jongeren uit de Entree-opleidingen (en voor een deel op jongeren uit niveau 2, die dreigen uit te vallen of vastlopen in het reguliere onderwijs en daardoor geen startkwalificatie (mbo 2 of hoger) zullen halen.

Jongeren zonder startkwalificatie die geen onderwijs volgen, hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt dat zij twee keer zo vaak werkloos worden als jongeren met een startkwalificatie. Bedrijven in Lelystad hebben echter juist behoefte aan praktisch geschoold personeel en zien kansen voor deze doelgroep mits de praktijkscholing en begeleiding goed worden georganiseerd.

Deze jongeren krijgen in dit traject dan ook meer begeleiding dan in gewone stagetrajecten. Als deze jongeren dan op de arbeidsmarkt komen hebben zij een hele mooie bagage om een waardevolle bijdrage te leveren binnen een Lelystads bedrijf.

Naast het MBO College Lelystad werken de volgende organisaties aan deze doelstelling; Lelystad Akkoord, Werkbedrijf Lelystad SBB en Eduvier. Ongeveer 75 jongeren krijgen het komende jaar op deze manier de kans succesvol aan te sluiten bij de arbeidsmarkt.

Ben je werkgever in Lelystad en wil je meedoen aan dit project? Maak dit kenbaar door een bericht te sturen aan info@lelystadakkoord.nl