BKL adviseert nieuw te vormen gemeenteraad “Lelystad in beweging"

05/04/2018

BKL voorzitter Dirk Jan Verdoorn en directeur Irene Medema hebben namens het bedrijfsleven een nota aangeboden met daarin de belangrijkste speerpunten voor het bedrijfsleven. Na een korte toelichting ontving de voorzitter van de raad, burgemeester Adema, het eerste exemplaar van deze adviesnota.

BKL nodigt alle fractievoorzitters uit om samen met het bedrijfsleven op te trekken en daar waar wenselijk thematafels te vormen.

De volgende punten van aandacht worden in de nota genoemd:

  1. Aansluiting arbeidsmarkt en bedrijfsleven
  2. Duurzaamheid en MKB-vriendelijk aanbesteden
  3. Ontwikkeling stadshart
  4. Mobiliteit A6
  5. Pro leer Lelystad
  6. Veilig ondernemen

Bedrijfskring Lelystad wenst alle nieuwe raadsleden heel veel succes en we zien uit naar een vruchtbare samenwerking!

Het advies is hier na te lezen/te downloaden