Onderzoek naar verkeersveiligheid in Lelystad

17/04/2018

Gemeente Lelystad verricht de komende periode onderzoek naar de verkeersveiligheid in Lelystad. Via de website www.verkeerlelystad.nl kunnen inwoners de ervaringen en eigen beleving op het gebied van verkeer melden. Het maakt daarbij niet uit op welke manier zij aan het verkeer deelnemen: lopend, fietsend of bijvoorbeeld met de auto. De sluitingsdatum voor het onderzoek is 13 mei 2018.

In 2014 zijn er ook vragen op het gebied van verkeer, vervoer en verkeersveiligheid voorgelegd aan Lelystedelingen. Dat onderzoek is tevens de 0-meting voor de komende meting. Door een aangenomen motie van 7 november 2017 in de gemeenteraad van Lelystad is besloten het onderzoek uit 2014 te herhalen in 2018. Gemeente Lelystad heeft de ambitie om het onderzoek structureel elke 4 jaar uit te voeren, omdat zij de mening van de inwoners over verkeer erg belangrijk vindt. Gemeente Lelystad krijgt hierdoor input voor het Mobiliteitsplan en andere beleidsstukken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau KiekendiefPerspectief. Naar verwachting zijn de resultaten eind juni 2018 bekend.

Meer informatie op www.verkeerlelystad.nl. Hier kan ook de enquête ingevuld worden.