Actie voor Lelystad Airport met een grote smile

08/05/2018

'Lelystad Airport gaat door'!' prijkt sinds dinsdagochtend met grote letters op het hek voor Lelystad Airport. Met een smiley erachter. De voorstanders van de uitbreiding van Lelystad Airport zijn namelijk blij dat er schot in de zaak zit.

Initiatiefgroep ‘Lelystad Airport moet door’ is blij met het oordeel van de Commissie m.e.r. over de inhoud van het geactualiseerde milieueffectrapport over Lelystad Airport. In het aangepaste rapport is een aantal gewijzigde inzichten verwerkt en zijn enkele fouten uit de eerdere rapportage hersteld.

Het rapport geeft goed weer dat door de actualisatie de nieuwe geluidgrenzen op sommige plaatsen iets groter worden en op andere kleiner. Per saldo blijkt de invloed van de foute invoergegevens, waarover in het najaar van 2017 zoveel rumoer is ontstaan en wat heeft geleid tot het uitstel van de opening, klein.

De minister, die steeds heeft aangegeven dat zo spoedig mogelijk na het herstel van de fouten Lelystad Airport zal worden geopend, heeft nu alle essentiële milieuinformatie om een nieuw luchthavenbesluit te nemen. Wij dringen erop aan dat dat besluit nu ook zo spoedig mogelijk wordt genomen.

In de periode voorafgaand aan het besluit van de minister om de opening uit te stellen hebben tegenstanders van Lelystad Airport het naambord van het vliegveld aan de Larserweg veranderd in LelySTOP airport. Nu de weg openligt voor opening van Lelystad Airport als internationale passagiersluchthaven hebben wij het naambord gewijzigd in 'Lelystad Airport gaat door'.