BKL welkom ledenvergadering VBA (Floriade)

18/05/2018

BKL leden zijn van harte uitgenodigd om op 29 mei tussen 17.00 en 17.30 uur bij de Algemene Ledenvergadering van VBA aan te sluiten, dat na afloop van de ALV zal plaatsvinden. Deze vergadering zal over de Floriade gaan. Aanmelden kan via de website.

Download hier de officiële uitnodiging

De gemeente zal, vertegenwoordigd door Remko Schnieders, een update geven over de stand van zaken van de Floriade. Het aanbestedingsproces is nog gaande en het verloop ervan, het resultaat alsook de gevolgen van dit resultaat zal grotendeels uiteen worden gezet. Ook is er de gelegenheid om vragen te stellen aan Remko.

Deze gelegenheid is de eerste ná de bijeenkomst van april vorig jaar in de burgerzaal van het Stadhuis van Almere waar de gemeente de ondernemers weer direct informeert over de Floriade.

De VBA vindt het belangrijk dat de gemeente dit vaker dan wel beter doet, omdat de ondernemers hier behoefte aan hebben. Die mening krijgt meer kracht door een grote opkomst van ondernemers uit heel Flevoland.

In de nazomer van 2018 is een vervolg gepland dat een intensiever programma zal bevatten. Afhankelijk van het resultaat van de aanbesteding zal de VBA in samenwerking met verschillende partijen, zoals de gemeente Almere, een bijeenkomst organiseren waarbij onder meer kennis gemaakt kan worden met de definitieve samenwerkingspartner, de zgn. winnaar van de aanbesteding. Ook zal daarbij aanwezig zijn de Floriade BV. Daarmee zijn dan de twee belangrijkste partijen aanwezig als het gaat om werkaanbod in het kader van de Floriade.

De VBA heeft als doel hiermee om een daadwerkelijke koppeling te kunnen maken tussen de Floriade en de Flevolandse ondernemer. Ongeacht welk resultaat de aanbesteding zal hebben, dit doel blijft voor de VBA bestaan als het gaat om de Floriade.