Reactie op belevingsvlucht Lelystad Airport

05/06/2018

Op 30 mei 2018 heeft een Boeing 737-800 van Transavia in de namiddag en avond de vertrek- en aanvliegroutes van Lelystad Airport gevlogen. Deze door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat georganiseerde ‘belevingsvlucht’ was bedoeld om bewoners onder de vliegroutes van Lelystad Airport zo realistisch mogelijk éénmalig het geluid van een vliegtuig ‘in het echt’ te laten ervaren.

Van het begin af aan is door het ministerie aangegeven, dat het een belevingsvlucht is, een vlucht om een indruk te geven van wat komen gaat, niet meer en niet minder, en dat (de reacties op) deze vluchten dus ook geen onderdeel vormen van het besluitvormingsproces.

In de aanloop naar deze op zichzelf zorgvuldig voorbereide vlucht hebben de tegenstanders van de opening van Lelystad Airport als vakantieluchthaven, de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL), de belevingsvlucht op voorhand afgewezen als “een niet realistische vliegshow”. Belangrijkste argument van SATL om de belevingsvlucht af te serveren: één vlucht is iets anders dan meerdere vluchten achtereen, terwijl de bedoeling juist was om éénmalig te laten horen hoe zo’n vliegtuig klinkt en dat is ook gebeurd.

Ook Stichting Lelystad Airport moet door! heeft twijfel over het nut van de belevingsvlucht geuit. Niet alleen omdat de reactie van de rabiate tegenstanders van Lelystad Airport volstrekt voorspelbaar was en is, maar ook omdat er gekozen is voor ‘conservatief’ vliegen, wat betekent dat de minimale vlieghoogten zijn gevlogen terwijl in de praktijk veelal aanmerkelijk hoger zal worden gevlogen. In de praktijk zal de geluidhinder dus minder zijn dan er te horen was.

Wij hebben, ondanks onze twijfels en in tegenstelling tot SATL, deze op zichzelf sympathieke handreiking van de Minister wel een eerlijke kans gegeven.

Nu de vlucht geweest is vielen de eerste reacties op social media mee, behoudens die van de bekende tegenstanders die sowieso tegen Lelystad Airport en tegen vliegen in het algemeen zijn. Zeker in de gebieden waar werd gevlogen op ruim 2700 meter, zoals bij Wageningen waar de tegenstand erg groot is, hebben de mensen ervaren dat de geluidhinder zeer beperkt is. Dat wisten wij al, want over Lelystad vliegen al vele jaren dagelijks flinke aantallen (veel grotere) vliegtuigen op die hoogte (maar ook lager) en dat wordt hier niet als overlast ervaren. Wat verder opviel was dat op veel plekken waar ook de pers bij was om eerste reacties te registreren er nauwelijks overlast werd ervaren. De eerste enquete resultaten geven een wisselend beeld te zien, zoals verwacht. Het blijft perceptie.