Bouw Campus Lelystad

07/06/2018

In Lelystad worden 3 bestaande scholengemeenschappen samengevoegd tot een Campus voor 3.900 leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. De Campus zal bestaan uit een deelschool voor het VMBO- en een deelschool voor het HAVO/VWO-onderwijs.

In 2017 heeft Kraaijvanger Architects te Rotterdam, na een competitie, de opdracht gekregen om het gewonnen ontwerp uit te werken tot een technische omschrijving waarop de bouwers kunnen inschrijven.

Het ontwerp bestaat uit 6 onderling verbonden gebouwen van 4 verdiepingen en een losstaand gebouw voor het cultuur onderwijs. De bebouwde oppervlakte bedraagt ongeveer 27.500 m2 en ligt in een onder architectuur ontworpen buitenruimte die deel zal uitmaken van de Campus.

De Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) en gemeente Lelystad (als bouwheer) trekken gezamenlijk op om te komen tot de gewenste huisvesting.

De Campus zal moeten voldoen aan een veelheid van eisen, zoals duurzaam gebouwd, minimaal energieneutraal, cradle to cradle en circulair waar mogelijk, onderhoudsarm en -vriendelijk voor de exploitatie. Allemaal elementen die op dit moment door het ontwerpteam worden vormgegeven in de uitwerking van het VO tot DO.

Gemeente Lelystad wil lokale ondernemers graag attenderen op de lopende aanbesteding zodat ook zij de gelegenheid krijgen hier mogelijk een rol in te spelen.

De aanbesteding is gepubliceerd op TenderNed onder nummer 167265. Voor nadere informatie kan er altijd contact worden opgenomen met de inkoopcoach van gemeente Lelystad, Peter Bakker (inkoop@lelystad.nl).