Twee grote nautische publieksevenementen per jaar in Batavia Haven

18/06/2018

Volgend jaar krijgt de kust van Lelystad met als centrum de Batavia Haven, op 14, 15 en 16 juni een nieuw nautisch evenement: Suydersail 2019. De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) en Stichting Bataviahaven ondertekenden vandaag de intentieverklaring om dit evenement samen te organiseren. Het is de bedoeling dat “de grootste collectie varend erfgoed ter wereld” jaarlijks Bataviahaven in de 3deweek van juni, aandoet.

De ondertekening vond vrijdag 15 juni plaats tijdens de Zuiderzee Havendagen in Lelystad, aan boord van “de Veerman van Kampen”. Medeondertekenaars zijn: Erfgoedpark Batavialand, Batavia Stad Fashion Outlet, Bedrijfskring Lelystad, City Marketing Lelystad en de Gemeente Lelystad.

Zij verklaren het initiatief met enthousiasme en van harte te ondersteunen. Zij spreken tevens hun wil uit tot goede en hechte samenwerking met elkaar bij het realiseren van het nieuwe nautische evenement. Met de organisatoren van de Nationale Oldtimerdag, die ook jaarlijks rond de Batavia Haven plaatsvindt, is inmiddels gesproken over samenwerking. Met deze combinatie ontstaat een groot publieksevenement voor mobiel erfgoed. De Batavia Haven en het omliggende gebied lenen zich uitstekend voor een dergelijk grootschalig evenement.

Nederlands Varend Erfgoed
Nederland heeft de grootste collectie Varend Erfgoed ter wereld: circa 6000 schepen, waarvan de helft geregistreerd. De vloot is authentiek, goed onderhouden en uniek. Nationaal en internationaal staat de vloot in hoog aanzien. Enkele van de typen schepen: stoom- en motorsleepboten, klippers en tjalken, zeilwherry’s, reddingboten, kotters, Langedijkers en akkerschuiten, rond- en platbodems, hoogaarzen en botters, bakdekkers en zalmschouwen.

Voor de Batavia Haven betekent het dat de haven jaarlijks twee grote nautische evenementen zal huisvesten: Suydersail in juni en de Hiswa te Water in september. Beide evenementen hebben de potentie grote aantallen publiek te trekken. Daarmee onderstreept de Batavia Haven haar functie als evenementenhaven. Op die manier levert de gemeentehaven van Lelystad een bijdrage aan de ontwikkeling van (watersport)toerisme in Lelystad en Flevoland. Voor beide evenementen geldt dat de bijzondere ligging, goede en ruime infrastructuur evenals de bereikbaarheid van Lelystad van groot belang is. Een van de doelstellingen van de initiatiefnemers is Suydersail de komende jaren uit te laten groeien tot een evenement van nationale en internationale allure.

De FVEN hecht grote waarde aan het “etaleren” van haar prachtige historische schepen teneinde nog beter bekend te worden bij het grote publiek, landelijke en lokale beleidsmakers. Dit is van groot belang omdat het behouden van dit uniek historisch mobiel erfgoed in Nederland alleen mogelijk is als de gepassioneerde eigenaren ook de steun ondervinden in de (Europese) regelgeving, restauratiesubsidies en lokale faciliteiten (bijv. ligplaatsen). Veel historische schepen verdwijnen naar het buitenland of raken buiten gebruik en de FVEN wil deze negatieve trend doorbreken. Een groot evenement als SuyderSail zal daar zeker een bijdrage aan leveren!

De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) is de koepel van organisaties die specifieke typen historische schepen behouden. De FVEN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de 16 behoudsorganisaties, coördineert en stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het varend erfgoed. Daarnaast verzorgt de koepel het register van het Nederlands Varend Erfgoed. Dit geeft een zo volledig mogelijk beeld van de technische en cultuurhistorische ontwikkelingen van de Nederlandse historische scheepvaart en scheepsbouw. Eigenaren van schepen in het, openbare, register kunnen hun schip als varend erfgoed registreren en ook laten waarderen voor het predicaat van Varend Monument ®

Dit jaar spant de FVEN zich extra in om eigenaren van grotere historische schepen te stimuleren zich voor 30 december aan te melden voor de overgangsregeling voor een veiligheidscertificaat (Certificaat van Onderzoek, C v O). Voor honderden klippers, tjalken, aken en andere historische schepen dreigt anders sloop.

Voor meer informatie over de Federatie: www.fven.nl